HaNoi AE
Sáng tạo ra các deck mang tên tuổi riêng của mình là tiêu chí Clan. DN 300/week. Chest Min 30cr/person. Chăm đánh War nha AE!!!
Last updated 4 days ago
49629
Trophies
4000
Required Trophies
6586
Donations/week
2795
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
Huy
12
5610
78
Co-leader
4d
Last Seen
#2
BjB
13
5515
229
Elder
4d
Last Seen
#3
13
5396
458
Member
4d
Last Seen
#4
13
5310
422
Member
4d
Last Seen
#5
12
5276
494
Member
4d
Last Seen
#6
13
5270
422
Member
4d
Last Seen
#7
12
5188
26
Elder
4d
Last Seen
#8
12
5161
156
Elder
4d
Last Seen
#9
13
5132
645
Elder
4d
Last Seen
#10
12
5119
250
Leader
4d
Last Seen
#11
13
5117
163
Elder
4d
Last Seen
#12
vtn
12
5091
121
Member
4d
Last Seen
#13
12
5085
0
Member
5d
Last Seen
#14
AIR
12
5081
122
Member
4d
Last Seen
#15
12
5079
147
Member
4d
Last Seen
#16
12
5017
320
Member
4d
Last Seen
#17
10
5010
84
Member
4d
Last Seen
#18
13
4994
74
Co-leader
4d
Last Seen
#19
11
4935
83
Member
4d
Last Seen
#20
13
4913
388
Elder
4d
Last Seen
#21
10
4906
327
Member
4d
Last Seen
#22
10
4893
60
Member
4d
Last Seen
#23
ty
11
4886
43
Member
4d
Last Seen
#24
11
4845
41
Member
4d
Last Seen
#25
10
4820
154
Member
4d
Last Seen
#26
9
4753
7
Member
4d
Last Seen
#27
10
4745
103
Member
4d
Last Seen
#28
10
4699
0
Member
5d
Last Seen
#29
12
4688
15
Member
6d
Last Seen
#30
10
4684
58
Member
5d
Last Seen
#31
10
4672
70
Member
4d
Last Seen
#32
11
4586
0
Member
4d
Last Seen
#33
8
4542
8
Member
4d
Last Seen
#34
11
4507
54
Member
4d
Last Seen
#35
9
4498
16
Member
4d
Last Seen
#36
11
4406
28
Member
4d
Last Seen
#37
11
4309
0
Member
1w
Last Seen
#38
9
4309
301
Member
4d
Last Seen
#39
9
4296
54
Member
4d
Last Seen
#40
8
4128
0
Member
4d
Last Seen
#41
12
4122
319
Member
4d
Last Seen
#42
9
4088
20
Member
6d
Last Seen
#43
13
4001
0
Member
6mos
Last Seen
#44
4
1214
20
Member
5d
Last Seen
Clan War Trophies