viet hero
a e chơi vui vẻ,donate nhiệt tình nhé.tối thiểu là 150/tuần.a e ai war thì nhớ phải đánh nốt cả trận cuối nhé.ko thì sẽ bị kich.
Last updated 3 weeks ago
36977
Trophies
1600
Required Trophies
2266
Donations/week
1050
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
13
4912
248
Leader
#2
13
4769
168
Co-leader
#3
11
4723
144
Elder
#4
13
4713
251
Co-leader
#5
13
4577
269
Elder
#6
lam
10
4068
25
Member
#7
10
4016
30
Member
#8
12
4016
124
Elder
#9
12
4001
0
Elder
#10
11
4001
0
Elder
#11
11
4001
0
Member
#12
11
3979
0
Member
#13
10
3973
8
Member
#14
11
3961
0
Member
#15
9
3915
69
Member
#16
10
3870
0
Member
#17
9
3710
97
Member
#18
8
3531
0
Member
#19
9
3490
166
Member
#20
9
3458
0
Member
#21
10
3434
0
Member
#22
10
3223
0
Member
#23
9
3123
10
Member
#24
8
3015
138
Member
#25
8
2628
91
Member
#26
jo
6
2600
1
Member
#27
hi
9
2507
24
Member
#28
7
2418
10
Member
#29
9
2366
0
Member
#30
7
2345
91
Member
#31
7
2330
72
Member
#32
8
2281
20
Member
#33
7
2276
15
Member
#34
Cac
8
2216
83
Member
#35
7
2141
22
Member
#36
7
2126
20
Member
#37
8
2023
0
Member
#38
8
1879
0
Member
#39
6
1864
0
Member
#40
8
1863
0
Member
#41
9
1797
0
Member
#42
6
1729
0
Member
#43
7
1714
10
Member
#44
7
1688
0
Member
Clan War Trophies