Một Nhà
FB: Mot Nha Clan - Hội clasher chuyên cần nhất VN 🌿🌿🌿 Tuyển mem 5k2 trở lên. Rules:war hàng ngày
Last updated 1 day ago
49655
Trophies
4900
Required Trophies
19716
Donations/week
9477
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
#1
13
5529
398
Elder
#2
13
5227
1148
Member
#3
13
5224
128
Member
#4
13
5206
28
Co-leader
#5
13
5204
426
Member
#6
Sun
13
5104
496
Co-leader
#7
13
5061
588
Member
#8
13
5056
258
Member
#9
13
5049
287
Member
#10
13
5048
0
Member
#11
12
5044
218
Member
#12
13
5041
220
Member
#13
13
5030
448
Member
#14
13
5007
70
Elder
#15
13
4996
50
Member
#16
13
4993
856
Co-leader
#17
13
4979
672
Elder
#18
13
4975
492
Elder
#19
13
4973
248
Member
#20
13
4904
486
Co-leader
#21
13
4904
534
Member
#22
13
4875
228
Member
#23
13
4864
590
Co-leader
#24
13
4858
402
Member
#25
13
4852
38
Leader
#26
13
4835
8
Member
#27
13
4816
126
Co-leader
#28
MY
12
4816
414
Member
#29
inu
13
4807
341
Member
#30
13
4802
146
Co-leader
#31
13
4798
266
Member
#32
13
4780
762
Member
#33
13
4731
580
Co-leader
#34
13
4720
250
Member
#35
13
4705
436
Member
#36
12
4678
442
Member
#37
13
4673
378
Member
#38
13
4646
494
Member
#39
Tin
12
4640
150
Member
#40
12
4625
638
Member
#41
AM
13
4609
356
Member
#42
13
4606
1099
Co-leader
#43
12
4590
0
Member
#44
13
4585
0
Elder
#45
12
4513
299
Co-leader
#46
13
4492
0
Co-leader
Clan War Trophies