Một Nhà
mot nha Clan - Hội Clasher chuyên cần nhất VN 🍁6k+Duo clan war . Tuyển anh em nhiệt tình vui vẻ chăm chém gió ⚡️⚡️⚡️
Last updated 3 weeks ago
59694
Trophies
5300
Required Trophies
10402
Donations/week
3440
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
13
6455
139
Elder
3w
Last Seen
#2
13
6414
168
Co-leader
3w
Last Seen
#3
13
6386
10
Elder
3w
Last Seen
#4
13
6209
232
Member
3w
Last Seen
#5
13
6165
101
Co-leader
3w
Last Seen
#6
duy
13
6087
550
Co-leader
3w
Last Seen
#7
13
6078
278
Co-leader
3w
Last Seen
#8
13
6073
292
Elder
3w
Last Seen
#9
13
6023
1021
Elder
3w
Last Seen
#10
13
6012
0
Member
3w
Last Seen
#11
13
6009
351
Co-leader
3w
Last Seen
#12
13
6000
126
Elder
3w
Last Seen
#13
13
5997
234
Co-leader
3w
Last Seen
#14
13
5994
265
Co-leader
3w
Last Seen
#15
13
5988
451
Co-leader
3w
Last Seen
#16
Zes
13
5981
396
Member
3w
Last Seen
#17
13
5945
347
Co-leader
3w
Last Seen
#18
13
5914
180
Elder
3w
Last Seen
#19
13
5913
28
Co-leader
3w
Last Seen
#20
13
5906
733
Elder
3w
Last Seen
#21
13
5896
433
Member
3w
Last Seen
#22
13
5860
29
Elder
3w
Last Seen
#23
MY
13
5854
133
Co-leader
3w
Last Seen
#24
13
5828
146
Co-leader
3w
Last Seen
#25
13
5825
913
Member
3w
Last Seen
#26
13
5777
141
Elder
3w
Last Seen
#27
13
5748
86
Member
3w
Last Seen
#28
13
5741
97
Elder
3w
Last Seen
#29
13
5740
106
Elder
3w
Last Seen
#30
13
5724
629
Co-leader
3w
Last Seen
#31
13
5719
253
Elder
3w
Last Seen
#32
13
5712
30
Co-leader
3w
Last Seen
#33
13
5701
20
Member
3w
Last Seen
#34
13
5689
276
Leader
3w
Last Seen
#35
13
5631
212
Elder
3w
Last Seen
#36
13
5627
0
Member
3w
Last Seen
#37
13
5618
147
Co-leader
3w
Last Seen
#38
13
5617
18
Elder
3w
Last Seen
#39
Ken
13
5598
54
Member
3w
Last Seen
#40
13
5543
47
Member
3w
Last Seen
#41
13
5506
0
Elder
3w
Last Seen
#42
13
5476
0
Elder
3w
Last Seen
#43
13
5468
140
Member
3w
Last Seen
#44
13
5458
104
Elder
3w
Last Seen
#45
13
5389
0
Member
3w
Last Seen
#46
13
5361
8
Member
3w
Last Seen
#47
13
4492
200
Elder
3w
Last Seen
#48
13
4418
0
Member
3w
Last Seen
Clan War Trophies