Một Nhà
mot nha Clan - Hội Clasher chuyên cần nhất VN 🍁6k+Duo clan war . Tuyển anh em nhiệt tình vui vẻ chăm chém gió ⚡️⚡️⚡️
Last updated 1 week ago
61339
Trophies
6000
Required Trophies
8767
Donations/week
35932
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
13
6706
404
Co-leader
1w
Last Seen
#2
13
6641
140
Co-leader
1w
Last Seen
#3
13
6516
276
Co-leader
1w
Last Seen
#4
13
6376
70
Co-leader
1w
Last Seen
#5
13
6335
52
Co-leader
1w
Last Seen
#6
13
6331
375
Elder
1w
Last Seen
#7
13
6313
252
Co-leader
1w
Last Seen
#8
13
6310
452
Elder
1w
Last Seen
#9
13
6296
224
Co-leader
1w
Last Seen
#10
13
6275
668
Co-leader
1w
Last Seen
#11
13
6239
26
Co-leader
1w
Last Seen
#12
MY
13
6161
202
Elder
1w
Last Seen
#13
13
6142
21
Co-leader
1w
Last Seen
#14
13
6136
168
Elder
1w
Last Seen
#15
13
6106
312
Elder
1w
Last Seen
#16
duy
13
6080
262
Member
1w
Last Seen
#17
13
6070
378
Elder
1w
Last Seen
#18
13
6063
45
Elder
1w
Last Seen
#19
13
6058
179
Co-leader
1w
Last Seen
#20
13
6033
158
Member
1w
Last Seen
#21
13
6023
108
Elder
1w
Last Seen
#22
13
6018
494
Co-leader
1w
Last Seen
#23
13
6010
88
Elder
1w
Last Seen
#24
13
5975
685
Elder
1w
Last Seen
#25
13
5963
74
Elder
1w
Last Seen
#26
13
5948
0
Member
1w
Last Seen
#27
13
5931
220
Elder
1w
Last Seen
#28
13
5895
10
Co-leader
1w
Last Seen
#29
13
5893
169
Elder
1w
Last Seen
#30
12
5878
0
Elder
1w
Last Seen
#31
13
5874
160
Member
1w
Last Seen
#32
kay
13
5862
26
Elder
1w
Last Seen
#33
13
5858
82
Co-leader
1w
Last Seen
#34
13
5848
842
Member
1w
Last Seen
#35
13
5832
214
Elder
1w
Last Seen
#36
12
5759
26
Elder
1w
Last Seen
#37
13
5715
0
Member
1w
Last Seen
#38
13
5678
30
Co-leader
1w
Last Seen
#39
13
5651
0
Elder
1w
Last Seen
#40
boc
13
5640
40
Member
1w
Last Seen
#41
13
5618
240
Elder
1w
Last Seen
#42
13
5612
36
Co-leader
1w
Last Seen
#43
13
5594
60
Leader
1w
Last Seen
#44
13
5555
20
Elder
1w
Last Seen
#45
13
5389
20
Elder
1w
Last Seen
#46
10
5071
179
Member
1w
Last Seen
#47
12
4502
0
Member
1w
Last Seen
Clan War Trophies