Một Nhà
FB: Mot Nha Clan - Hội clasher chuyên cần nhất VN 🌿🌿🌿 Tuyển mem 5k2 trở lên. Rules:war hàng ngày.donate <200/week. )
Last updated 1 day ago
50173
Trophies
4900
Required Trophies
3520
Donations/week
13024
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
#1
13
5402
68
Elder
#2
13
5302
10
Co-leader
#3
13
5292
110
Member
#4
13
5282
184
Member
#5
MD
13
5275
166
Member
#6
13
5128
190
Co-leader
#7
13
5119
257
Member
#8
13
5118
20
Member
#9
13
5101
8
Co-leader
#10
13
5098
101
Member
#11
13
5088
90
Member
#12
13
5043
126
Member
#13
13
5038
0
Leader
#14
13
5022
30
Elder
#15
13
5012
0
Member
#16
13
4996
118
Member
#17
13
4948
20
Member
#18
13
4921
198
Member
#19
13
4913
78
Co-leader
#20
13
4909
304
Member
#21
13
4854
20
Member
#22
13
4851
50
Member
#23
13
4839
0
Member
#24
13
4828
118
Co-leader
#25
13
4823
108
Member
#26
12
4812
10
Member
#27
13
4810
60
Elder
#28
13
4798
48
Member
#29
jil
13
4790
154
Member
#30
AM
13
4771
40
Member
#31
13
4752
128
Member
#32
12
4745
0
Member
#33
13
4718
0
Member
#34
13
4709
10
Member
#35
Tin
12
4708
20
Member
#36
13
4707
20
Member
#37
inu
13
4698
28
Member
#38
13
4675
18
Elder
#39
13
4664
30
Member
#40
MY
12
4641
28
Elder
#41
12
4619
40
Elder
#42
13
4590
30
Member
#43
13
4564
0
Member
#44
13
4542
28
Co-leader
#45
13
4539
0
Elder
#46
13
4455
0
Elder
#47
12
4335
0
Member
#48
13
4316
184
Co-leader
#49
Sun
8
3306
146
Member
Clan War Trophies