Một Nhà
FB: Mot Nha Clan - Hội clasher chuyên cần nhất VN 🌿🌿🌿 Tuyển mem 5k3 trở lên 💪💪💪 Anh em vui vẻ hoà đồng vững bền! SINCE2017
Last updated 2 days ago
59524
Trophies
6000
Required Trophies
26226
Donations/week
19527
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
13
6547
318
Elder
2d
Last Seen
#2
13
6380
931
Elder
3d
Last Seen
#3
13
6227
657
Elder
2d
Last Seen
#4
MD
13
6210
358
Elder
3d
Last Seen
#5
13
6146
584
Elder
3d
Last Seen
#6
13
6140
285
Co-leader
2d
Last Seen
#7
13
6080
730
Co-leader
2d
Last Seen
#8
13
6025
455
Elder
3d
Last Seen
#9
13
6002
176
Leader
2d
Last Seen
#10
13
6001
814
Co-leader
3d
Last Seen
#11
13
5972
1310
Co-leader
2d
Last Seen
#12
13
5924
616
Elder
2d
Last Seen
#13
13
5921
560
Co-leader
2d
Last Seen
#14
duy
12
5901
253
Member
2d
Last Seen
#15
13
5891
236
Elder
2d
Last Seen
#16
13
5885
432
Elder
2d
Last Seen
#17
13
5865
858
Co-leader
3d
Last Seen
#18
13
5858
1038
Elder
3d
Last Seen
#19
13
5837
298
Elder
3d
Last Seen
#20
12
5820
158
Member
3d
Last Seen
#21
13
5810
86
Member
3d
Last Seen
#22
13
5803
116
Elder
3d
Last Seen
#23
12
5803
353
Member
3d
Last Seen
#24
13
5782
503
Elder
3d
Last Seen
#25
MY
13
5777
465
Elder
2d
Last Seen
#26
jil
13
5776
1826
Elder
2d
Last Seen
#27
13
5764
374
Member
3d
Last Seen
#28
13
5722
126
Member
3d
Last Seen
#29
12
5672
1078
Member
2d
Last Seen
#30
AM
13
5654
126
Elder
3d
Last Seen
#31
12
5653
822
Member
2d
Last Seen
#32
12
5646
323
Elder
3d
Last Seen
#33
13
5632
524
Member
3d
Last Seen
#34
13
5610
544
Elder
3d
Last Seen
#35
13
5596
1150
Co-leader
4d
Last Seen
#36
13
5542
246
Member
3d
Last Seen
#37
12
5542
602
Member
2d
Last Seen
#38
13
5538
638
Elder
3d
Last Seen
#39
12
5524
120
Member
3d
Last Seen
#40
13
5514
306
Elder
3d
Last Seen
#41
12
5503
491
Member
3d
Last Seen
#42
12
5465
220
Member
3d
Last Seen
#43
12
5448
643
Member
3d
Last Seen
#44
13
5401
344
Co-leader
2d
Last Seen
#45
12
5393
596
Member
3d
Last Seen
#46
13
5360
198
Co-leader
3d
Last Seen
#47
Sun
11
5340
919
Co-leader
2d
Last Seen
#48
12
5313
222
Member
2d
Last Seen
#49
12
5309
1014
Member
2d
Last Seen
Clan War Trophies