ישראל
קלאן לישראלים בלבד לתרום לכל מי שמבקש. אסור לקלל מי שמקלל עף. מי שמפרסם קלאנים אחרים עף מיד.בקאן צאסט חובה לעשות בין 20-10 לפחות
Last updated 1 year ago

No active Clan War