ביתר ירושלים
אחלה קלאן מי שמקלל עף מקום ראשון בקלאן צאסט מקבל אלדר
May only be updated in 14 minutes
Last updated 1 second ago
War Season 70
Created 2 years 11 months ago
Rank
Clan
Trophies
Medals
Repair
#1
70
0
0
#3
58
0
0
#4
69
0
0
#5
74
0
0
War Season 70
Created 3 years 1 week ago
Rank
Clan
Trophies
Medals
Repair
#1
64
0
0
#3
52
0
0
#4
63
0
0
#5
68
0
0
War Season 68
Created 3 years 2 months ago
Rank
Clan
Trophies
Medals
Repair
#1
42
0
0
#3
22
0
0
#4
36
0
0
#5
18
0
0
War Season 65
Created 3 years 5 months ago
Rank
Clan
Trophies
Medals
Repair
#2
12
0
0
#3
12
0
0
#4
12
0
0
War Season 65
Created 3 years 5 months ago
Rank
Clan
Trophies
Medals
Repair
#2
0
0
0
#3
0
0
0
#4
0
0
0
War Season 65
Created 3 years 5 months ago
Rank
Clan
Trophies
Medals
Repair
#2
0
0
0
#3
0
0
0
#4
0
0
0