Hà Nội City
Clan chỉ nhận ae có war win rate 70% + ! Đã Collect thì phải đánh trận Final. Fb clan: Hà Nội City-Clash royale
Last updated 1 week ago
58003
Trophies
5600
Required Trophies
2727
Donations/week
36273
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
13
6300
246
Co-leader
1w
Last Seen
#2
13
6159
0
Elder
1w
Last Seen
#3
13
6159
10
Co-leader
1w
Last Seen
#4
13
6152
171
Co-leader
1w
Last Seen
#5
13
6036
186
Co-leader
1w
Last Seen
#6
13
6031
68
Elder
2w
Last Seen
#7
13
5993
58
Co-leader
2w
Last Seen
#8
13
5959
52
Co-leader
2w
Last Seen
#9
13
5927
0
Elder
2w
Last Seen
#10
13
5925
46
Co-leader
1w
Last Seen
#11
13
5919
76
Elder
1w
Last Seen
#12
13
5901
0
Co-leader
2w
Last Seen
#13
13
5900
80
Co-leader
1w
Last Seen
#14
13
5818
34
Co-leader
1w
Last Seen
#15
13
5783
34
Elder
1w
Last Seen
#16
13
5783
34
Co-leader
1w
Last Seen
#17
Mon
13
5779
8
Elder
1w
Last Seen
#18
13
5776
8
Co-leader
1w
Last Seen
#19
13
5741
8
Elder
1w
Last Seen
#20
13
5738
20
Member
1w
Last Seen
#21
13
5737
60
Co-leader
1w
Last Seen
#22
13
5714
8
Elder
1w
Last Seen
#23
13
5704
26
Elder
2w
Last Seen
#24
13
5696
95
Co-leader
1w
Last Seen
#25
13
5684
48
Elder
1w
Last Seen
#26
13
5683
20
Co-leader
1w
Last Seen
#27
12
5669
173
Co-leader
1w
Last Seen
#28
13
5667
9
Member
2w
Last Seen
#29
13
5612
44
Co-leader
1w
Last Seen
#30
13
5605
98
Co-leader
1w
Last Seen
#31
13
5541
130
Co-leader
1w
Last Seen
#32
LEO
13
5537
10
Member
2w
Last Seen
#33
13
5536
44
Elder
2w
Last Seen
#34
13
5497
0
Elder
1w
Last Seen
#35
13
5480
68
Elder
1w
Last Seen
#36
13
5372
0
Co-leader
1w
Last Seen
#37
13
5368
141
Elder
1w
Last Seen
#38
13
5357
0
Co-leader
2w
Last Seen
#39
11
5344
88
Co-leader
1w
Last Seen
#40
vvv
13
5333
135
Elder
1w
Last Seen
#41
13
5239
0
Elder
2w
Last Seen
#42
11
5162
204
Elder
1w
Last Seen
#43
13
5117
65
Co-leader
1w
Last Seen
#44
12
5089
50
Co-leader
2w
Last Seen
#45
13
5022
72
Leader
2w
Last Seen
#46
13
5021
0
Elder
2w
Last Seen
Clan War Trophies