Platin Bananen
⚔️Banana Warriors ⚔️6 Clans💎 Gemeinschaft 💯Zusammenhalt💎 ClanWars☠️PB 6000☠️https:// discord.me/bananawarriors ☠️cr-api.com☠️
Last updated 1 week ago
War Season 30
1 week 2 days ago
Rank
Name
Battles
Wins
Crowns
Trophies
Change
Participants
#1
44
35
59
17733
+135
45
#2
44
35
58
13436
+85
37
#3
44
35
57
20778
+10
41
#4
45
14
27
2972
-36
39
#5
41
12
22
2937
-88
37
War Season 30
1 week 4 days ago
Rank
Name
Battles
Wins
Crowns
Trophies
Change
Participants
#1
45
35
66
17598
+135
45
#2
43
34
52
14632
+84
45
#3
40
31
60
15896
+6
45
#4
44
24
49
5017
-26
41
#5
40
14
28
2995
-86
44
War Season 30
1 week 6 days ago
Rank
Name
Battles
Wins
Crowns
Trophies
Change
Participants
#1
43
33
59
5043
+133
43
#2
44
33
57
17463
+83
44
#3
43
31
54
12025
+6
42
#4
38
22
39
4465
-28
44
#5
40
20
34
3000
-80
41
War Season 30
2 weeks 1 day ago
Rank
Name
Battles
Wins
Crowns
Trophies
Change
Participants
#1
44
41
65
17380
+141
43
#2
45
30
40
8287
+80
45
#3
43
23
32
3180
-2
45
#4
45
21
44
3050
-29
44
#5
44
21
41
3039
-79
42
War Season 30
2 weeks 3 days ago
Rank
Name
Battles
Wins
Crowns
Trophies
Change
Participants
#1
47
40
77
19872
+140
47
#2
47
40
74
17239
+90
46
#3
44
22
43
3028
-3
46
#4
42
19
35
3127
-31
43
#5
40
13
26
3127
-87
42
War Season 30
2 weeks 5 days ago
Rank
Name
Battles
Wins
Crowns
Trophies
Change
Participants
#1
47
39
68
19030
+139
48
#2
48
38
68
9117
+88
46
#3
46
35
52
17149
+10
44
#4
45
28
52
6113
-22
44
#5
44
14
21
3113
-86
43
War Season 30
3 weeks 8 hours ago
Rank
Name
Battles
Wins
Crowns
Trophies
Change
Participants
#1
45
41
63
17139
+141
44
#2
46
35
58
9029
+85
45
#3
46
26
47
3063
+1
41
#4
42
17
33
2991
-33
43
#5
43
14
30
2932
-86
46
War Season 29
3 weeks 2 days ago
Rank
Name
Battles
Wins
Crowns
Trophies
Change
Participants
#1
46
42
78
18861
+142
45
#2
45
36
63
9373
+86
46
#3
46
32
59
16998
+7
45
#4
45
28
43
9716
-22
40
#5
45
24
46
10326
-76
41
War Season 29
3 weeks 4 days ago
Rank
Name
Battles
Wins
Crowns
Trophies
Change
Participants
#1
46
38
76
16991
+138
46
#2
46
37
73
17201
+87
45
#3
46
37
62
8814
+12
46
#4
46
33
57
11749
-17
45
#5
44
30
49
6103
-70
45
War Season 29
3 weeks 6 days ago
Rank
Name
Battles
Wins
Crowns
Trophies
Change
Participants
#1
43
37
61
18579
+137
44
#2
43
32
60
16853
+82
45
#3
43
23
32
3986
-2
42
#4
43
20
35
3064
-30
42
#5
42
17
29
3037
-83
43