TÜRKİYE
Büyüklük 400 bağış. Her hafta minimum 200 bağış yapmayan, klan savaşı hakkını kullanmayan atılır. YL yok.
Last updated 5 months ago

No active Clan War