AE Pleiku-SG
AE Pleiku-SG HOAN NGHÊNH CÁC MEM MỚI, CHƠI VUI, GIAO LƯU LÀ CHÍNH. DONAT NHIỆT TÌNH. CHÚC ANH EM CHƠI VUI VẺ!
Last updated 1 month ago
39039
Trophies
2000
Required Trophies
5004
Donations/week
1290
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
13
4807
158
Co-leader
#2
13
4362
554
Co-leader
#3
ati
12
4286
112
Leader
#4
11
4271
192
Elder
#5
12
4269
268
Elder
#6
12
4224
134
Elder
#7
11
4213
64
Co-leader
#8
12
4213
140
Member
#9
11
4164
110
Elder
#10
12
4160
288
Elder
#11
11
4141
198
Member
#12
11
4121
117
Elder
#13
11
4056
30
Elder
#14
11
4051
108
Member
#15
11
4048
144
Elder
#16
11
4026
126
Elder
#17
11
4019
84
Elder
#18
10
3961
0
Member
#19
10
3848
158
Elder
#20
9
3821
166
Elder
#21
9
3689
0
Member
#22
9
3641
20
Member
#23
8
3556
0
Member
#24
10
3526
12
Member
#25
8
3365
80
Member
#26
10
3300
188
Member
#27
9
3247
53
Member
#28
8
3228
55
Member
#29
9
3115
128
Member
#30
9
3113
12
Member
#31
9
3109
213
Member
#32
9
3011
248
Member
#33
9
3009
54
Member
#34
9
2862
75
Elder
#35
8
2848
0
Member
#36
10
2820
98
Member
#37
9
2767
160
Member
#38
duy
10
2639
30
Member
#39
9
2611
0
Member
#40
8
2547
22
Member
#41
8
2517
118
Member
#42
9
2428
0
Member
#43
7
2425
0
Member
#44
8
2399
86
Member
#45
7
2362
0
Member
#46
8
2209
26
Member
#47
8
2182
22
Member
#48
9
2174
114
Member
#49
8
2020
20
Member
#50
7
1871
4
Member
Clan War Trophies