gamgirl utube
유튜버 겜걸의 클랜입니다 자유롭게 즐겨요 ^^ lol im utuber gamgirl. come in !!&한주지원800승급500유지&가입(킹타워11)&추방(이틀미접속)&클랜전보트트로피수요일까지최소800이상해주셔요.
Last updated 1 week ago
War Season 68
Created 2021-01-18 09:51:04
Rank
Clan
Trophies
Fame
Repair
#1
2875
45000
3915
#2
2885
45000
3918
#3
2870
45000
0
#4
2845
45000
3982
#5
2860
44089
4092
War Season 68
Created 2021-01-11 09:51:04
Rank
Clan
Trophies
Fame
Repair
#1
2855
45000
3905
#2
2875
45000
3915
#3
2875
45000
0
#4
2855
45000
0
#5
2880
43873
4036
War Season 67
Created 2021-01-04 09:33:01
Rank
Clan
Trophies
Fame
Repair
#1
3010
80474
0
#2
2945
62383
3927
#3
2915
57613
0
#4
2905
49524
3982
#5
2880
36803
0
War Season 67
Created 2020-12-28 09:33:04
Rank
Clan
Trophies
Fame
Repair
#1
2990
45000
3968
#2
2935
45000
7970
#3
2910
45000
0
#4
2925
45000
4076
#5
2900
38753
0
War Season 67
Created 2020-12-21 09:33:04
Rank
Clan
Trophies
Fame
Repair
#1
2970
45000
3989
#2
2925
45000
4440
#3
2930
45000
3955
#4
2920
45000
0
#5
2920
44119
0
War Season 67
Created 2020-12-14 09:33:02
Rank
Clan
Trophies
Fame
Repair
#1
2950
45000
3902
#2
2915
45000
7974
#3
2935
45000
0
#4
2930
45000
3960
#5
2940
45000
0
War Season 66
Created 2020-12-07 09:13:03
Rank
Clan
Trophies
Fame
Repair
#1
2830
59663
3914
#2
2865
44786
3973
#3
2740
8252
3997
#4
2725
784
102
#5
2720
0
0
War Season 66
Created 2020-11-30 09:13:51
Rank
Clan
Trophies
Fame
Repair
#1
2845
47043
3980
#2
2820
26363
3942
#3
2745
8914
8167
#4
2735
985
5507
#5
2740
0
0
War Season 66
Created 2020-11-23 09:13:04
Rank
Clan
Trophies
Fame
Repair
#1
2825
50000
3996
#2
2810
27820
3928
#3
2750
6497
8219
#4
2745
1871
7538
#5
2760
0
0
War Season 66
Created 2020-11-16 09:13:03
Rank
Clan
Trophies
Fame
Repair
#1
2790
18714
3920
#2
2815
17415
4009
#3
2755
2977
7821
#4
2755
1277
5172
#5
2780
0
0