Maratonci
...svi za jednog jedan za sve... sudjelovanje u collection dayu a ne u battle dayu kick, vježbajte war deck! :) ajmooo maratonci
Last updated 3 weeks ago
War Season 25
3 weeks 2 days ago
Rank
Name
Battles
Wins
Crowns
Trophies
Change
Participants
#1
23
17
31
3053
+117
27
#2
24
15
24
3049
+65
26
#3
27
15
22
2556
-10
26
#4
24
14
29
2126
-36
26
#5
25
10
25
1740
-90
27
War Season 25
3 weeks 4 days ago
Rank
Name
Battles
Wins
Crowns
Trophies
Change
Participants
#1
29
15
26
2984
+115
28
#2
27
13
34
2129
+63
29
#3
24
13
25
2078
-12
30
#4
29
12
19
2932
-38
29
#5
27
8
21
2894
-92
29
War Season 25
3 weeks 6 days ago
Rank
Name
Battles
Wins
Crowns
Trophies
Change
Participants
#1
25
19
33
3036
+119
26
#2
22
14
25
2782
+64
26
#3
25
14
23
2869
-11
25
#4
24
12
26
2335
-38
24
#5
24
11
18
2242
-89
26
War Season 25
4 weeks 1 day ago
Rank
Name
Battles
Wins
Crowns
Trophies
Change
Participants
#1
24
13
29
2880
+113
26
#2
25
13
26
2705
+63
26
#3
20
11
22
2032
-14
26
#4
25
10
17
1511
-40
26
#5
24
6
17
2462
-94
25
War Season 25
1 month 21 hours ago
Rank
Name
Battles
Wins
Crowns
Trophies
Change
Participants
#1
27
18
39
2169
+118
28
#2
27
16
31
2767
+66
29
#3
28
14
38
1985
-11
29
#4
26
12
19
2340
-38
29
#5
25
8
19
2194
-92
28
War Season 25
1 month 2 days ago
Rank
Name
Battles
Wins
Crowns
Trophies
Change
Participants
#1
27
15
29
2718
+115
29
#2
24
14
28
2195
+64
28
#3
25
13
24
2701
-12
28
#4
23
9
23
2487
-41
28
#5
28
9
22
2631
-91
28
War Season 24
1 month 4 days ago
Rank
Name
Battles
Wins
Crowns
Trophies
Change
Participants
#1
34
20
36
2968
+120
34
#2
33
18
35
2469
+68
33
#3
33
16
30
2353
-9
33
#4
33
14
30
2908
-36
36
#5
32
11
20
2713
-89
32
War Season 24
1 month 6 days ago
Rank
Name
Battles
Wins
Crowns
Trophies
Change
Participants
#1
31
21
47
1801
+121
32
#2
33
17
37
2954
+67
33
#3
31
17
30
2797
-8
32
#4
28
15
30
2802
-35
33
#5
33
13
22
1927
-87
32
War Season 24
1 month 1 week ago
Rank
Name
Battles
Wins
Crowns
Trophies
Change
Participants
#1
32
21
44
3017
+121
33
#2
31
19
39
2455
+69
33
#3
31
18
31
2014
-7
32
#4
30
15
24
2526
-35
34
#5
29
12
15
2837
-88
34
War Season 24
1 month 1 week ago
Rank
Name
Battles
Wins
Crowns
Trophies
Change
Participants
#1
31
22
36
11476
+122
31
#2
30
21
41
7837
+71
31
#4
30
11
22
3053
-39
30
#5
30
9
10
2925
-91
31