ایران
سلام به گروه ایران خوش آمدید این گروه چند تا قانون داره 1 ادب را رعایت کنید😊😊2 با هم دعوا کنیم و هم دیگر را کیک نکنیم 3 رک پر
Last updated 8 months ago
36144
Trophies
2800
Required Trophies
4937
Donations/week
838
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
12
4206
0
Member
#2
11
4136
28
Member
#3
11
4130
350
Elder
#4
11
4058
166
Member
#5
10
4006
102
Elder
#6
11
3852
49
Elder
#7
10
3825
70
Member
#8
10
3814
47
Member
#9
10
3807
27
Co-leader
#10
11
3794
164
Leader
#11
10
3737
233
Co-leader
#12
10
3698
142
Elder
#13
11
3666
98
Member
#14
10
3633
0
Member
#15
10
3570
280
Elder
#16
10
3538
115
Member
#17
10
3481
40
Member
#18
10
3411
0
Member
#19
11
3401
0
Member
#20
10
3399
54
Elder
#21
10
3381
80
Elder
#22
10
3375
87
Elder
#23
ebi
10
3332
10
Member
#24
9
3325
39
Member
#25
8
3300
3
Co-leader
#26
9
3237
39
Co-leader
#27
10
3203
0
Member
#28
9
3182
99
Member
#29
10
3054
189
Elder
#30
9
3004
450
Co-leader
#31
8
3004
24
Member
#32
9
2993
90
Co-leader
#33
9
2983
30
Member
#34
10
2952
0
Co-leader
#35
ALI
9
2940
136
Elder
#36
10
2913
206
Elder
#37
ALI
9
2900
0
Member
#38
9
2842
286
Member
#39
9
2829
70
Member
#40
8
2716
56
Member
#41
9
2688
119
Member
#42
9
2552
10
Co-leader
#43
9
2519
40
Member
#44
8
2516
0
Co-leader
#45
9
2433
118
Elder
#46
8
2354
30
Member
#47
8
2082
60
Member
#48
9
2066
132
Member
#49
8
1981
192
Elder
#50
5
1195
318
Elder
Clan War Trophies