HANOI TEAM 1
HN Team🔢 - Cộng đồng Clasher vui vẻ nhất Hà Nội🍻 - Tuyển mem 5k2+💪🏻 - War hàng ngày - Offline hàng tháng cr-api.com
Last updated 2 weeks ago
51928
Trophies
5500
Required Trophies
14773
Donations/week
11692
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
13
5497
78
Member
2w
Last Seen
#2
13
5479
462
Co-leader
2w
Last Seen
#3
12
5375
94
Member
2w
Last Seen
#4
13
5363
130
Co-leader
2w
Last Seen
#5
13
5360
907
Member
2w
Last Seen
#6
13
5324
302
Member
2w
Last Seen
#7
13
5305
582
Member
2w
Last Seen
#8
13
5304
240
Member
2w
Last Seen
#9
13
5302
60
Elder
2w
Last Seen
#10
13
5279
554
Co-leader
2w
Last Seen
#11
13
5269
538
Elder
2w
Last Seen
#12
13
5212
104
Member
2w
Last Seen
#13
13
5205
546
Leader
2w
Last Seen
#14
13
5190
88
Member
2w
Last Seen
#15
13
5153
216
Elder
2w
Last Seen
#16
13
5132
130
Elder
2w
Last Seen
#17
Zey
13
5121
576
Member
2w
Last Seen
#18
13
5117
222
Co-leader
2w
Last Seen
#19
13
5081
88
Elder
2w
Last Seen
#20
13
5076
370
Elder
2w
Last Seen
#21
13
5070
929
Member
2w
Last Seen
#22
12
5069
38
Co-leader
2w
Last Seen
#23
13
5044
260
Member
2w
Last Seen
#24
13
5040
418
Elder
2w
Last Seen
#25
12
5036
78
Member
2w
Last Seen
#26
13
5026
430
Elder
2w
Last Seen
#27
13
5022
372
Member
2w
Last Seen
#28
12
5020
431
Elder
2w
Last Seen
#29
13
5003
98
Elder
2w
Last Seen
#30
Sin
13
5001
1178
Member
2w
Last Seen
#31
12
4985
222
Member
2w
Last Seen
#32
13
4970
193
Elder
2w
Last Seen
#33
12
4970
18
Elder
2w
Last Seen
#34
13
4967
460
Member
2w
Last Seen
#35
12
4953
467
Member
2w
Last Seen
#36
13
4942
148
Member
2w
Last Seen
#37
12
4939
188
Member
2w
Last Seen
#38
13
4939
356
Member
2w
Last Seen
#39
12
4937
512
Member
2w
Last Seen
#40
11
4915
50
Member
2w
Last Seen
#41
12
4882
70
Member
2w
Last Seen
#42
12
4836
360
Elder
2w
Last Seen
#43
13
4827
454
Member
2w
Last Seen
#44
13
4809
48
Co-leader
2w
Last Seen
#45
13
4752
68
Member
2w
Last Seen
#46
13
4732
108
Member
2w
Last Seen
#47
12
4618
56
Member
2w
Last Seen
#48
13
4582
186
Co-leader
2w
Last Seen
#49
13
4360
290
Member
2w
Last Seen
Clan War Trophies