HANOI TEAM 1
HN Team🔢 - Cộng đồng Clasher vui vẻ nhất Hà Nội🍻 - Tuyển mem 5k2+💪🏻 - War hàng ngày - Offline hàng tháng cr-api.com
Last updated 5 days ago
47837
Trophies
4600
Required Trophies
7920
Donations/week
7158
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
#1
13
5314
70
Elder
#2
13
5216
38
Co-leader
#3
13
5092
466
Leader
#4
13
4997
129
Member
#5
13
4927
356
Elder
#6
13
4909
432
Elder
#7
13
4903
144
Member
#8
12
4833
57
Member
#9
13
4779
80
Co-leader
#10
13
4769
60
Elder
#11
13
4768
247
Elder
#12
12
4764
48
Member
#13
13
4730
256
Member
#14
12
4724
164
Elder
#15
13
4706
328
Member
#16
12
4694
418
Elder
#17
12
4691
40
Member
#18
13
4684
258
Elder
#19
13
4684
164
Member
#20
jil
12
4681
262
Member
#21
13
4663
188
Member
#22
12
4662
0
Elder
#23
13
4658
190
Member
#24
13
4652
146
Member
#25
13
4649
246
Elder
#26
13
4647
10
Elder
#27
12
4639
38
Co-leader
#28
12
4618
200
Elder
#29
13
4602
44
Co-leader
#30
12
4573
20
Elder
#31
12
4560
126
Member
#32
13
4558
166
Elder
#33
13
4551
140
Elder
#34
13
4511
228
Elder
#35
12
4511
178
Member
#36
Zey
13
4484
326
Member
#37
12
4470
146
Member
#38
12
4415
105
Elder
#39
Nam
12
4414
238
Member
#40
13
4410
78
Co-leader
#41
13
4362
266
Co-leader
#42
13
4361
250
Co-leader
#43
13
4343
232
Elder
#44
12
4325
0
Elder
#45
12
4312
116
Elder
#46
12
4303
138
Member
#47
11
4217
88
Member
#48
10
4179
0
Elder
#49
12
4001
0
Elder
Clan War Trophies