China皇室精英197分会
低门槛传奇联赛部落,为部落战而生!加入前请先加部落QQ:1063334495,通过后方可入会。撞线前请每天尽快打满4场部落战,取撞线时刻成绩,前三副首,前十长老,现任副首前十保级,长老前十五。再次提醒,入会后请尽快加入部落QQ,新人入会最低等级为11。
Last updated 1 day ago
48923
Trophies
5000
Required Trophies
9102
Donations/week
3725
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
13
5316
311
Member
1d
Last Seen
#2
12
5077
296
Elder
1d
Last Seen
#3
13
5026
174
Member
1d
Last Seen
#4
12
5019
180
Member
1d
Last Seen
#5
13
5007
74
Member
1d
Last Seen
#6
13
5007
230
Leader
1d
Last Seen
#7
DD
13
4996
244
Member
1d
Last Seen
#8
12
4973
146
Member
1d
Last Seen
#9
12
4972
244
Elder
1d
Last Seen
#10
12
4952
130
Member
2d
Last Seen
#11
13
4944
614
Member
1d
Last Seen
#12
13
4931
179
Member
1d
Last Seen
#13
13
4920
115
Member
1d
Last Seen
#14
13
4905
486
Co-leader
1d
Last Seen
#15
13
4904
48
Elder
1d
Last Seen
#16
13
4891
296
Co-leader
1d
Last Seen
#17
cc
13
4876
62
Member
1d
Last Seen
#18
13
4854
462
Member
1d
Last Seen
#19
12
4846
30
Member
1d
Last Seen
#20
ray
13
4827
728
Member
1d
Last Seen
#21
13
4821
146
Member
1d
Last Seen
#22
xt
12
4808
90
Member
1d
Last Seen
#23
12
4789
21
Elder
1d
Last Seen
#24
13
4780
130
Member
1d
Last Seen
#25
12
4775
176
Member
1d
Last Seen
#26
11
4770
323
Co-leader
1d
Last Seen
#27
12
4765
166
Co-leader
1d
Last Seen
#28
12
4759
85
Member
1d
Last Seen
#29
12
4759
292
Elder
1d
Last Seen
#30
11
4755
274
Member
1d
Last Seen
#31
11
4728
310
Elder
1d
Last Seen
#32
11
4728
20
Member
1d
Last Seen
#33
12
4717
152
Member
1d
Last Seen
#34
12
4710
0
Member
1d
Last Seen
#35
11
4707
228
Member
1d
Last Seen
#36
11
4657
139
Member
1d
Last Seen
#37
12
4622
38
Member
1d
Last Seen
#38
12
4566
198
Member
1d
Last Seen
#39
11
4555
74
Member
1d
Last Seen
#40
12
4480
17
Member
1d
Last Seen
#41
13
4468
164
Elder
1d
Last Seen
#42
13
4467
18
Member
1d
Last Seen
#43
12
4463
1
Member
1d
Last Seen
#44
12
4403
96
Elder
1d
Last Seen
#45
11
4352
0
Elder
1d
Last Seen
#46
11
4297
0
Member
1d
Last Seen
#47
11
4255
0
Member
1d
Last Seen
#48
13
4250
405
Co-leader
1d
Last Seen
#49
10
3870
0
Member
1d
Last Seen
Clan War Trophies