شهداء الجزائر
Celui qui participe à la guerre doit la terminé sinon c la rétrogradation ou la porte.
Last updated 5 months ago
27286
Trophies
1100
Required Trophies
811
Donations/week
807
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
12
4258
0
Co-leader
#2
11
4137
0
Leader
#3
11
4128
0
Elder
#4
11
4023
0
Elder
#5
MCO
9
4004
0
Co-leader
#6
9
3850
76
Co-leader
#7
9
3675
0
Elder
#8
10
3560
131
Co-leader
#9
9
3537
122
Co-leader
#10
9
3534
88
Co-leader
#11
10
3496
0
Elder
#12
8
2958
0
Member
#13
9
2626
0
Member
#14
9
2603
0
Elder
#15
9
2588
90
Member
#16
8
2434
72
Elder
#17
9
2354
0
Member
#18
8
2242
0
Member
#19
8
2228
0
Elder
#20
8
2046
0
Elder
#21
8
2018
0
Member
#22
7
1935
0
Member
#23
8
1897
44
Elder
#24
8
1845
0
Member
#25
7
1665
94
Elder
#26
7
1539
0
Member
#27
6
1268
0
Member
#28
7
740
20
Member
Clan War Trophies