Clan Bình Dương
hi...clan vui vẻ hòa đồng. xin gì cũng *****l thường xuyên. bỏ 2 war liên tiếp xin phép tiễn
Last updated 10 months ago
54654
Trophies
4600
Required Trophies
16452
Donations/week
2841
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
13
5923
460
Co-leader
10mos
Last Seen
#2
13
5865
378
Member
10mos
Last Seen
#3
13
5841
1102
Leader
10mos
Last Seen
#4
12
5759
218
Member
10mos
Last Seen
#5
T.A
13
5733
133
Elder
10mos
Last Seen
#6
13
5728
814
Co-leader
10mos
Last Seen
#7
12
5688
472
Elder
10mos
Last Seen
#8
13
5681
696
Member
10mos
Last Seen
#9
13
5638
1554
Co-leader
10mos
Last Seen
#10
12
5635
773
Co-leader
10mos
Last Seen
#11
13
5571
727
Elder
10mos
Last Seen
#12
11
5515
245
Member
10mos
Last Seen
#13
13
5508
36
Elder
10mos
Last Seen
#14
12
5451
344
Member
10mos
Last Seen
#15
12
5443
124
Member
10mos
Last Seen
#16
11
5417
940
Co-leader
10mos
Last Seen
#17
11
5393
28
Member
10mos
Last Seen
#18
12
5387
468
Co-leader
10mos
Last Seen
#19
12
5373
148
Member
11mos
Last Seen
#20
11
5361
196
Elder
10mos
Last Seen
#21
12
5334
330
Member
10mos
Last Seen
#22
12
5235
58
Member
11mos
Last Seen
#23
12
5196
122
Member
10mos
Last Seen
#24
12
5176
68
Member
10mos
Last Seen
#25
12
5170
48
Member
11mos
Last Seen
#26
11
5148
108
Member
10mos
Last Seen
#27
11
5131
0
Member
10mos
Last Seen
#28
10
5110
149
Elder
10mos
Last Seen
#29
10
5084
545
Member
10mos
Last Seen
#30
10
5061
60
Member
11mos
Last Seen
#31
11
5026
254
Member
10mos
Last Seen
#32
12
5022
236
Co-leader
10mos
Last Seen
#33
11
5004
604
Member
10mos
Last Seen
#34
10
5001
0
Member
11mos
Last Seen
#35
10
4995
0
Member
10mos
Last Seen
#36
11
4976
0
Member
11mos
Last Seen
#37
11
4965
239
Member
10mos
Last Seen
#38
10
4943
190
Member
10mos
Last Seen
#39
13
4913
819
Co-leader
10mos
Last Seen
#40
10
4911
50
Member
10mos
Last Seen
#41
10
4890
182
Member
10mos
Last Seen
#42
11
4874
409
Member
10mos
Last Seen
#43
10
4833
1244
Co-leader
10mos
Last Seen
#44
12
4831
134
Member
10mos
Last Seen
#45
11
4825
10
Member
10mos
Last Seen
#46
18
12
4760
40
Member
11mos
Last Seen
#47
10
4730
252
Member
10mos
Last Seen
#48
10
4638
405
Member
10mos
Last Seen
Clan War Trophies