VietNam 2018
Clan ae hoà đồng, luôn cần các b chăm War. 1 tuần KO DONATE và BỎ TRẬN War 2 lần sẽ bị kick. Lưu ý không văng tục chửi bậy.
Last updated 7 months ago
37990
Trophies
2800
Required Trophies
4616
Donations/week
1411
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
12
4642
230
Leader
#2
12
4614
132
Member
#3
12
4514
403
Elder
#4
11
4307
84
Co-leader
#5
11
4234
36
Co-leader
#6
10
4037
0
Member
#7
10
4031
155
Co-leader
#8
10
4008
30
Member
#9
10
3859
37
Member
#10
10
3830
0
Member
#11
10
3818
162
Elder
#12
10
3781
114
Member
#13
11
3763
273
Member
#14
11
3745
474
Elder
#15
10
3674
440
Elder
#16
10
3658
122
Co-leader
#17
10
3600
18
Elder
#18
10
3559
230
Elder
#19
8
3516
0
Member
#20
10
3502
0
Member
#21
8
3443
0
Member
#22
10
3418
0
Elder
#23
9
3408
173
Elder
#24
10
3406
134
Member
#25
lol
9
3352
0
Member
#26
8
3350
110
Elder
#27
10
3344
0
Member
#28
10
3301
0
Member
#29
11
3276
0
Member
#30
9
3260
163
Elder
#31
9
3260
76
Elder
#32
9
3253
0
Member
#33
9
3247
25
Member
#34
9
3207
0
Member
#35
10
3174
412
Co-leader
#36
9
3174
144
Elder
#37
9
3171
123
Member
#38
9
3163
118
Elder
#39
9
3079
132
Member
#40
die
9
3070
0
Member
#41
9
2961
0
Elder
#42
9
2937
16
Elder
#43
9
2841
0
Member
#44
8
2735
0
Elder
#45
8
2326
0
Elder
#46
8
2287
0
Elder
#47
6
2275
50
Member
#48
8
1887
0
Elder
Clan War Trophies