DA NANG SEA
💎 Clan cho ae Đà Nẵng và VN 💎 Không tiếp du lịch 💎 War đầy đủ 💎 PB: 5200+ 🏆 💎 FB clan: DaNang Sea CR 💎 Top 1 mùa: 500 gem
Last updated 1 month ago
47859
Trophies
4600
Required Trophies
15492
Donations/week
7121
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
#1
13
5243
491
Co-leader
#2
13
5104
542
Member
#3
13
4999
376
Member
#4
13
4961
706
Co-leader
#5
13
4956
622
Co-leader
#6
13
4953
546
Member
#7
13
4947
138
Co-leader
#8
13
4942
140
Co-leader
#9
13
4926
900
Co-leader
#10
13
4881
312
Co-leader
#11
13
4856
526
Member
#12
Tus
13
4841
106
Co-leader
#13
13
4805
884
Elder
#14
13
4803
314
Member
#15
13
4783
348
Member
#16
13
4754
632
Member
#17
12
4727
80
Member
#18
dat
13
4715
438
Member
#19
13
4713
452
Member
#20
13
4708
100
Leader
#21
12
4704
190
Member
#22
12
4699
460
Member
#23
12
4698
238
Member
#24
13
4676
78
Member
#25
11
4675
352
Member
#26
12
4663
186
Member
#27
12
4620
58
Member
#28
12
4619
420
Member
#29
12
4614
420
Co-leader
#30
Bin
13
4590
48
Co-leader
#31
12
4581
100
Elder
#32
12
4555
344
Member
#33
TTP
12
4531
266
Elder
#34
ken
11
4517
106
Elder
#35
13
4516
402
Co-leader
#36
12
4506
0
Elder
#37
13
4457
172
Elder
#38
12
4449
750
Member
#39
13
4446
104
Member
#40
12
4426
98
Elder
#41
12
4410
278
Member
#42
13
4393
346
Member
#43
12
4374
478
Member
#44
12
4355
71
Co-leader
#45
12
4354
120
Member
#46
11
4280
40
Member
#47
11
4261
496
Member
Clan War Trophies