Vietnam Glory
FB:Việt Nam Glory Clash Royale🇻🇳Since:15/1/2017🇻🇳Clan tổ chức giải đấu thường xuyên🏆Tuyển mem pro🔥Đam mê🔥Nhiệt huyết💪
Last updated 1 month ago
51686
Trophies
5300
Required Trophies
5930
Donations/week
38873
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
13
5703
64
Member
1mo
Last Seen
#2
13
5644
129
Co-leader
1mo
Last Seen
#3
13
5543
318
Elder
1mo
Last Seen
#4
13
5381
162
Elder
1mo
Last Seen
#5
13
5344
359
Member
1mo
Last Seen
#6
13
5308
80
Co-leader
1mo
Last Seen
#7
13
5303
130
Leader
1mo
Last Seen
#8
13
5298
36
Member
1mo
Last Seen
#9
13
5293
146
Co-leader
1mo
Last Seen
#10
13
5279
200
Elder
1mo
Last Seen
#11
13
5268
150
Member
1mo
Last Seen
#12
13
5264
30
Member
1mo
Last Seen
#13
13
5233
126
Member
1mo
Last Seen
#14
13
5220
112
Elder
1mo
Last Seen
#15
13
5219
195
Elder
1mo
Last Seen
#16
13
5207
144
Elder
1mo
Last Seen
#17
13
5203
196
Elder
1mo
Last Seen
#18
13
5179
296
Member
1mo
Last Seen
#19
13
5177
146
Member
1mo
Last Seen
#20
13
5175
166
Co-leader
1mo
Last Seen
#21
13
5170
44
Member
1mo
Last Seen
#22
dat
13
5163
180
Member
1mo
Last Seen
#23
13
5160
72
Member
1mo
Last Seen
#24
13
5137
62
Elder
1mo
Last Seen
#25
13
5135
18
Co-leader
1mo
Last Seen
#26
13
5126
243
Co-leader
1mo
Last Seen
#27
13
5113
359
Elder
1mo
Last Seen
#28
13
5080
166
Member
1mo
Last Seen
#29
12
5078
66
Member
1mo
Last Seen
#30
12
5034
238
Member
1mo
Last Seen
#31
13
5026
202
Member
1mo
Last Seen
#32
13
5017
84
Member
1mo
Last Seen
#33
13
4982
40
Member
1mo
Last Seen
#34
13
4968
112
Member
1mo
Last Seen
#35
13
4959
80
Member
1mo
Last Seen
#36
12
4956
36
Member
1mo
Last Seen
#37
13
4950
0
Member
1mo
Last Seen
#38
13
4947
44
Member
1mo
Last Seen
#39
13
4947
176
Member
1mo
Last Seen
#40
13
4868
36
Member
1mo
Last Seen
#41
12
4826
0
Member
1mo
Last Seen
#42
13
4332
372
Co-leader
1mo
Last Seen
#43
13
4001
0
Co-leader
1mo
Last Seen
#44
13
4001
0
Co-leader
1mo
Last Seen
Clan War Trophies