The 4th Crown
When 3 crowns isn't enough ๐Ÿ‘‘๐Ÿ‘‘๐Ÿ‘‘๐Ÿ‘‘ All players are welcome ๐Ÿบ Be active โšก Donate often ๐Ÿ’ฐ Improve yourself ๐Ÿ†
Last updated 4 days ago
50083
Trophies
4000
Required Trophies
8182
Donations/week
2497
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
13
5610
328
Co-leader
4d
Last Seen
#2
13
5284
350
Leader
4d
Last Seen
#3
13
5266
294
Co-leader
4d
Last Seen
#4
13
5255
28
Co-leader
1w
Last Seen
#5
13
5248
308
Co-leader
4d
Last Seen
#6
13
5237
34
Co-leader
5d
Last Seen
#7
13
5177
674
Co-leader
4d
Last Seen
#8
12
5157
128
Elder
5d
Last Seen
#9
13
5150
258
Elder
4d
Last Seen
#10
12
5097
393
Elder
4d
Last Seen
#11
12
5057
346
Elder
4d
Last Seen
#12
13
5034
140
Co-leader
4d
Last Seen
#13
12
5030
132
Member
4d
Last Seen
#14
12
4995
0
Member
5d
Last Seen
#15
12
4922
498
Elder
4d
Last Seen
#16
12
4921
290
Elder
5d
Last Seen
#17
11
4885
138
Member
4d
Last Seen
#18
10
4875
266
Member
4d
Last Seen
#19
11
4867
0
Member
4d
Last Seen
#20
12
4860
301
Elder
4d
Last Seen
#21
12
4850
0
Member
4d
Last Seen
#22
11
4843
18
Member
4d
Last Seen
#23
11
4817
0
Elder
1w
Last Seen
#24
10
4814
66
Member
4d
Last Seen
#25
11
4783
435
Member
4d
Last Seen
#26
10
4776
118
Member
5d
Last Seen
#27
11
4756
10
Member
6d
Last Seen
#28
12
4720
28
Member
5d
Last Seen
#29
9
4717
532
Member
4d
Last Seen
#30
12
4694
54
Member
5d
Last Seen
#31
12
4687
46
Member
4d
Last Seen
#32
10
4680
613
Elder
4d
Last Seen
#33
11
4611
59
Member
4d
Last Seen
#34
10
4597
0
Member
5d
Last Seen
#35
10
4570
30
Member
5d
Last Seen
#36
12
4556
36
Elder
4d
Last Seen
#37
10
4464
0
Member
4d
Last Seen
#38
10
4463
601
Member
4d
Last Seen
#39
12
4440
92
Member
4d
Last Seen
#40
10
4336
64
Member
6d
Last Seen
#41
10
4241
58
Member
5d
Last Seen
#42
10
4198
0
Member
1w
Last Seen
#43
11
4184
36
Member
1w
Last Seen
#44
10
4131
180
Member
4d
Last Seen
#45
10
4081
146
Member
4d
Last Seen
#46
10
4027
0
Member
1w
Last Seen
#47
13
4001
0
Member
2w
Last Seen
#48
10
4001
0
Member
2w
Last Seen
#49
11
4001
0
Member
2w
Last Seen
#50
11
4001
0
Member
2w
Last Seen
Clan War Trophies