Mega Stars
welcome to☆ⓜⓔⓖⓐⓢⓣⓐⓡⓢ♡We are a Family♡ʷᵉ ᵃʳᵉ ᵖʳᵒᵘᵈ ᵒᶠ ᵒᵘʳ ᶠᵃᵐᶤˡʸ☆ʷᵉ ᶜᵒᵐᵖᵉᵗᵉ ᵇᵘᵗ ʷᵉ ˡᵒᵛᵉ ᵉᵃᶜʰ ᵒᵗʰᵉʳ♡🇯‌🇴‌🇮‌🇳♥️
Last updated 3 days ago
56736
Trophies
5600
Required Trophies
20286
Donations/week
3525
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
13
5923
409
Elder
3d
Last Seen
#2
13
5908
242
Co-leader
3d
Last Seen
#3
13
5901
666
Elder
3d
Last Seen
#4
13
5884
284
Elder
3d
Last Seen
#5
13
5846
487
Elder
3d
Last Seen
#6
13
5846
0
Member
3d
Last Seen
#7
13
5815
1371
Co-leader
3d
Last Seen
#8
13
5807
354
Member
3d
Last Seen
#9
13
5800
167
Co-leader
3d
Last Seen
#10
13
5800
402
Elder
3d
Last Seen
#11
13
5769
116
Member
3d
Last Seen
#12
13
5757
495
Elder
3d
Last Seen
#13
MK
13
5751
120
Member
3d
Last Seen
#14
13
5740
696
Elder
3d
Last Seen
#15
13
5714
58
Co-leader
3d
Last Seen
#16
13
5701
306
Elder
3d
Last Seen
#17
13
5699
334
Elder
3d
Last Seen
#18
13
5685
171
Leader
3d
Last Seen
#19
13
5668
456
Member
3d
Last Seen
#20
12
5653
0
Member
3d
Last Seen
#21
13
5645
106
Member
3d
Last Seen
#22
13
5629
0
Member
3d
Last Seen
#23
13
5623
236
Elder
3d
Last Seen
#24
13
5622
98
Elder
3d
Last Seen
#25
13
5610
268
Co-leader
3d
Last Seen
#26
13
5609
481
Member
5d
Last Seen
#27
13
5603
320
Member
3d
Last Seen
#28
13
5590
724
Elder
3d
Last Seen
#29
13
5584
134
Co-leader
3d
Last Seen
#30
13
5575
535
Elder
3d
Last Seen
#31
12
5563
281
Member
3d
Last Seen
#32
13
5547
431
Elder
3d
Last Seen
#33
13
5545
590
Elder
3d
Last Seen
#34
13
5539
38
Member
3d
Last Seen
#35
13
5536
156
Member
3d
Last Seen
#36
13
5525
937
Member
3d
Last Seen
#37
13
5502
422
Elder
3d
Last Seen
#38
13
5502
160
Elder
3d
Last Seen
#39
13
5483
507
Elder
3d
Last Seen
#40
13
5464
0
Member
4d
Last Seen
#41
13
5429
62
Member
3d
Last Seen
#42
13
5324
1197
Elder
3d
Last Seen
#43
13
5310
501
Elder
3d
Last Seen
#44
13
5303
426
Elder
3d
Last Seen
#45
13
5225
435
Elder
3d
Last Seen
#46
13
5152
372
Member
3d
Last Seen
Clan War Trophies