MIA™
♦️Կլան ակտիվ խաղացողների համար♦️ 🔷Անպայման մասնակցել Cw-ներին🔷 🔶Elder-600 դոնատ։ YouTube - ARM Hov🔶 🇦🇲Made in Armenia🇦🇲
Last updated 5 months ago
56006
Trophies
5300
Required Trophies
17088
Donations/week
2847
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
13
6388
232
Leader
5mos
Last Seen
#2
13
6019
546
Co-leader
5mos
Last Seen
#3
12
6013
520
Member
5mos
Last Seen
#4
12
5924
218
Member
5mos
Last Seen
#5
12
5854
468
Co-leader
5mos
Last Seen
#6
12
5852
227
Co-leader
5mos
Last Seen
#7
13
5798
385
Co-leader
5mos
Last Seen
#8
Gor
13
5662
122
Member
5mos
Last Seen
#9
11
5651
63
Member
5mos
Last Seen
#10
12
5648
40
Member
5mos
Last Seen
#11
11
5604
1102
Elder
5mos
Last Seen
#12
12
5587
0
Member
5mos
Last Seen
#13
11
5568
38
Member
5mos
Last Seen
#14
11
5539
10
Member
5mos
Last Seen
#15
11
5527
303
Elder
5mos
Last Seen
#16
11
5519
903
Elder
5mos
Last Seen
#17
12
5444
10
Member
5mos
Last Seen
#18
11
5405
877
Co-leader
5mos
Last Seen
#19
Ed
11
5375
148
Member
5mos
Last Seen
#20
11
5365
503
Elder
5mos
Last Seen
#21
10
5358
189
Member
5mos
Last Seen
#22
11
5351
142
Member
5mos
Last Seen
#23
12
5345
312
Elder
5mos
Last Seen
#24
12
5331
270
Co-leader
5mos
Last Seen
#25
10
5324
50
Member
5mos
Last Seen
#26
10
5322
0
Member
5mos
Last Seen
#27
11
5322
381
Member
5mos
Last Seen
#28
12
5315
433
Member
5mos
Last Seen
#29
10
5312
257
Member
5mos
Last Seen
#30
11
5310
1209
Elder
5mos
Last Seen
#31
11
5306
92
Member
5mos
Last Seen
#32
11
5302
110
Member
5mos
Last Seen
#33
11
5302
116
Member
5mos
Last Seen
#34
12
5300
140
Member
5mos
Last Seen
#35
10
5300
0
Member
5mos
Last Seen
#36
12
5257
158
Member
5mos
Last Seen
#37
11
5232
56
Member
5mos
Last Seen
#38
12
5229
246
Member
5mos
Last Seen
#39
11
5224
1797
Co-leader
5mos
Last Seen
#40
11
5222
456
Elder
5mos
Last Seen
#41
11
5212
687
Elder
5mos
Last Seen
#42
13
5159
77
Co-leader
5mos
Last Seen
#43
10
5143
470
Member
5mos
Last Seen
#44
11
5096
242
Member
5mos
Last Seen
#45
11
5096
486
Elder
5mos
Last Seen
#46
11
5082
291
Member
5mos
Last Seen
#47
11
5059
76
Member
5mos
Last Seen
#48
11
5022
74
Member
5mos
Last Seen
Clan War Trophies