Biton Feed ™
ברוכים הבאים! תנאי הכניסה: מלך רמה 12 עם לפחות 35 קלפים רמה 11+, חובה השתתפות בווארים לפעילים בלבד ❤️אנשים לפני גביעים
Last updated 2 weeks ago
War Season 64
Created 2020-09-07 04:39:17
Rank
Clan
Trophies
Fame
Repair
#1
3000
50000
3920
#2
3000
50000
3948
#3
3000
50000
3927
#4
3000
50000
0
#5
3000
50000
0