China 听雨楼
欢迎来到休闲型顶级部落听雨楼,旗下三大分部2、3、4,以休闲为主,不制造各种压力,但部落战要认真打。入会审核微信cbh1978(阿辉)。赛季末部落内部排名前20名奖励现金10~100元、有高额微信群红包发放。收部落战靠谱、历史最高5500的中国人。已满员
Last updated 2 days ago
50609
Trophies
4900
Required Trophies
21600
Donations/week
6848
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
#1
13
5420
666
Elder
#2
13
5396
222
Elder
#3
13
5330
1260
Elder
#4
13
5325
70
Elder
#5
13
5264
476
Co-leader
#6
13
5207
1418
Elder
#7
13
5163
164
Elder
#8
13
5162
850
Elder
#9
13
5157
110
Member
#10
13
5110
306
Elder
#11
13
5104
0
Elder
#12
13
5101
590
Member
#13
13
5101
422
Elder
#14
13
5091
422
Co-leader
#15
13
5090
508
Member
#16
13
5082
542
Elder
#17
13
5058
178
Elder
#18
Van
13
5022
1558
Elder
#19
13
5005
78
Member
#20
13
4978
1470
Co-leader
#21
13
4976
1070
Elder
#22
13
4969
590
Elder
#23
13
4936
172
Member
#24
13
4923
48
Elder
#25
13
4907
30
Co-leader
#26
13
4904
314
Member
#27
13
4902
57
Member
#28
13
4891
328
Elder
#29
13
4890
166
Elder
#30
12
4870
534
Member
#31
13
4863
386
Elder
#32
13
4854
408
Member
#33
13
4840
632
Member
#34
13
4839
647
Member
#35
13
4832
182
Elder
#36
13
4811
220
Member
#37
13
4807
250
Leader
#38
13
4800
442
Member
#39
13
4789
20
Elder
#40
13
4713
90
Member
#41
13
4711
360
Member
#42
13
4691
160
Member
#43
12
4642
242
Member
#45
13
4106
120
Elder
#46
10
3793
0
Member
#47
9
3788
20
Elder
#48
9
2590
4
Elder
Clan War Trophies