μ's
μ's系列本部│エンジョイガチ勢│新規:5600〜│永住・遊びどちらも大歓迎(^o^)│対戦:本番前の練習 ライングル加入推進 Twitter(Musekurarowa)
Last updated 2 months ago
48878
Trophies
5500
Required Trophies
4410
Donations/week
0
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
13
5209
64
Elder
2mos
Last Seen
#2
13
5187
88
Member
2mos
Last Seen
#3
13
5170
38
Member
2mos
Last Seen
#4
13
5119
224
Co-leader
2mos
Last Seen
#5
13
5111
28
Member
2mos
Last Seen
#6
13
5090
194
Member
2mos
Last Seen
#7
13
5066
64
Member
2mos
Last Seen
#8
COD
13
5060
176
Co-leader
2mos
Last Seen
#9
13
5050
130
Member
2mos
Last Seen
#10
13
5048
270
Elder
2mos
Last Seen
#11
13
5039
20
Leader
2mos
Last Seen
#12
13
5035
126
Elder
2mos
Last Seen
#13
13
5034
30
Member
2mos
Last Seen
#14
12
5018
94
Elder
2mos
Last Seen
#15
13
5011
58
Elder
2mos
Last Seen
#16
13
5001
381
Member
2mos
Last Seen
#17
KAI
13
4974
64
Elder
2mos
Last Seen
#18
12
4934
148
Co-leader
2mos
Last Seen
#19
12
4933
78
Elder
2mos
Last Seen
#20
13
4909
92
Co-leader
2mos
Last Seen
#21
12
4907
0
Elder
2mos
Last Seen
#22
12
4904
38
Member
2mos
Last Seen
#23
12
4892
64
Member
2mos
Last Seen
#24
12
4889
0
Member
2mos
Last Seen
#25
12
4879
202
Member
2mos
Last Seen
#26
13
4874
122
Member
2mos
Last Seen
#27
13
4854
224
Elder
2mos
Last Seen
#28
12
4842
244
Member
2mos
Last Seen
#29
13
4824
0
Co-leader
2mos
Last Seen
#30
12
4819
116
Member
2mos
Last Seen
#31
13
4817
194
Member
2mos
Last Seen
#32
12
4816
8
Elder
2mos
Last Seen
#33
13
4813
136
Elder
2mos
Last Seen
#34
12
4813
140
Elder
2mos
Last Seen
#35
13
4812
26
Member
2mos
Last Seen
#36
12
4804
58
Elder
2mos
Last Seen
#37
12
4797
182
Member
2mos
Last Seen
#38
13
4744
90
Member
2mos
Last Seen
#39
13
4732
20
Member
2mos
Last Seen
#40
12
4700
10
Elder
2mos
Last Seen
#41
12
4001
0
Member
2mos
Last Seen
#42
13
4001
0
Co-leader
2mos
Last Seen
Clan War Trophies