ניקמת הינשופים
Last updated 5 months ago
20128
Trophies
800
Required Trophies
952
Donations/week
0
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
11
4040
66
Co-leader
#2
11
4016
117
Member
#3
10
4011
175
Leader
#4
10
3757
18
Co-leader
#5
10
3680
71
Co-leader
#6
10
3452
0
Member
#7
9
3201
0
Member
#8
9
3158
201
Co-leader
#9
8
3007
114
Member
#10
9
2702
0
Co-leader
#11
9
2550
88
Member
#12
9
1942
0
Member
#13
8
1899
0
Co-leader
#14
7
1622
102
Member
#15
6
807
0
Member
#16
4
792
0
Co-leader
#17
4
610
0
Co-leader
#18
3
266
0
Member