VietNamNo1
Chào đón anh em đến với VietNamNo1.......yêu cầu war đầy đủ 4 lượt thứ2.thứ 3 war hết 4 lượt trước 18h.fb clan vietnamno1 roya.
Last updated 3 months ago
58818
Trophies
5600
Required Trophies
7488
Donations/week
3610
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
13
6506
306
Co-leader
3mos
Last Seen
#2
13
6304
86
Co-leader
3mos
Last Seen
#3
13
6194
265
Co-leader
3mos
Last Seen
#4
13
6176
446
Co-leader
3mos
Last Seen
#5
13
6166
52
Member
3mos
Last Seen
#6
13
6139
112
Co-leader
3mos
Last Seen
#7
13
6099
48
Elder
3mos
Last Seen
#8
13
6034
510
Leader
3mos
Last Seen
#9
13
6026
478
Co-leader
3mos
Last Seen
#10
13
6004
100
Elder
3mos
Last Seen
#11
13
5988
66
Co-leader
3mos
Last Seen
#12
13
5927
114
Co-leader
3mos
Last Seen
#13
13
5910
104
Co-leader
3mos
Last Seen
#14
13
5807
76
Co-leader
3mos
Last Seen
#15
13
5805
86
Co-leader
3mos
Last Seen
#16
12
5786
288
Elder
3mos
Last Seen
#17
13
5740
546
Co-leader
3mos
Last Seen
#18
13
5688
30
Member
3mos
Last Seen
#19
12
5667
119
Elder
3mos
Last Seen
#20
13
5665
20
Co-leader
3mos
Last Seen
#21
13
5657
556
Co-leader
3mos
Last Seen
#22
12
5653
64
Co-leader
3mos
Last Seen
#23
13
5651
96
Member
3mos
Last Seen
#24
13
5634
490
Elder
3mos
Last Seen
#25
11
5624
20
Member
3mos
Last Seen
#26
13
5612
166
Elder
3mos
Last Seen
#27
12
5611
86
Member
3mos
Last Seen
#28
13
5591
28
Co-leader
3mos
Last Seen
#29
12
5590
0
Co-leader
3mos
Last Seen
#30
13
5589
50
Member
3mos
Last Seen
#31
11
5577
78
Member
3mos
Last Seen
#32
11
5574
0
Member
3mos
Last Seen
#33
12
5555
0
Co-leader
3mos
Last Seen
#34
13
5551
192
Co-leader
3mos
Last Seen
#35
13
5542
40
Member
3mos
Last Seen
#36
13
5536
0
Co-leader
3mos
Last Seen
#37
12
5503
320
Co-leader
3mos
Last Seen
#38
13
5501
30
Elder
3mos
Last Seen
#39
12
5494
50
Member
3mos
Last Seen
#40
12
5444
40
Member
3mos
Last Seen
#41
13
5361
332
Elder
3mos
Last Seen
#42
12
5348
86
Co-leader
3mos
Last Seen
#43
11
5345
0
Member
3mos
Last Seen
#44
Dg
13
5322
176
Member
3mos
Last Seen
#45
13
5316
54
Co-leader
3mos
Last Seen
#46
12
5294
280
Member
3mos
Last Seen
#47
13
4823
98
Member
3mos
Last Seen
#48
13
4644
92
Elder
3mos
Last Seen
Clan War Trophies