החולבים
רק לחולבים אמיתים 🇮🇱💪🏼🏋🏽‍♂️🔝🔥☄️
Last updated 2 months ago
War Season 20
2 months 1 week ago
Rank
Name
Battles
Wins
Crowns
Trophies
Change
Participants
#1
14
8
18
364
+108
14
#2
12
8
15
598
+58
13
#3
13
6
11
417
+1
15
#4
13
5
11
26
+5
13
#5
15
4
10
66
+4
14
War Season 20
2 months 1 week ago
Rank
Name
Battles
Wins
Crowns
Trophies
Change
Participants
#1
14
10
19
439
+110
14
#2
12
8
16
256
+58
14
#3
13
6
11
570
+1
15
#4
11
4
12
473
-18
16
#5
14
4
12
472
-18
15
War Season 20
2 months 1 week ago
Rank
Name
Battles
Wins
Crowns
Trophies
Change
Participants
#1
12
7
19
362
+107
11
#2
14
7
11
57
+57
13
#3
12
6
14
436
+1
13
#4
11
5
16
439
-10
14
#5
11
4
12
198
-16
12
War Season 19
2 months 2 weeks ago
Rank
Name
Battles
Wins
Crowns
Trophies
Change
Participants
#1
14
8
18
475
+108
15
#2
13
7
20
366
+57
16
#3
11
6
15
383
+1
16
#4
13
6
14
168
+6
15
#5
10
2
3
214
-18
15
War Season 19
2 months 2 weeks ago
Rank
Name
Battles
Wins
Crowns
Trophies
Change
Participants
#1
12
8
18
687
+108
15
#2
15
7
9
349
+57
15
#3
12
6
14
232
+1
16
#4
16
5
10
127
+5
16
#5
11
4
5
380
-16
16
War Season 19
2 months 2 weeks ago
Rank
Name
Battles
Wins
Crowns
Trophies
Change
Participants
#1
13
9
14
500
+109
14
#2
15
8
19
332
+58
16
#3
14
7
15
231
+2
15
#4
13
4
7
408
-11
16
#5
12
2
6
239
-18
15
War Season 19
2 months 2 weeks ago
Rank
Name
Battles
Wins
Crowns
Trophies
Change
Participants
#1
13
9
14
271
+84
16
#2
14
9
14
369
+84
15
#3
13
8
18
229
+3
16
#4
13
7
12
22
+7
16
#5
13
4
10
444
-26
14
War Season 19
2 months 3 weeks ago
Rank
Name
Battles
Wins
Crowns
Trophies
Change
Participants
#1
12
10
18
226
+110
15
#2
15
7
21
355
+57
16
#3
15
6
11
215
+1
15
#4
13
5
11
265
-5
15
#5
13
2
7
6
+2
16
War Season 19
2 months 3 weeks ago
Rank
Name
Battles
Wins
Crowns
Trophies
Change
Participants
#1
14
8
14
703
+108
14
#2
11
8
13
308
+58
15
#3
12
4
8
112
+4
13
#4
9
4
7
116
+4
13
#5
11
4
7
9
+4
14