Vietnam Empire
⭐️Vietnam Empire⭐️ Tuyển mem hoạt động, đánh clan war, dnt 200/week. Ai không chơi đc thì thông báo. Since: 2018
Last updated 1 year ago
37312
Trophies
3800
Required Trophies
4413
Donations/week
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
12
4803
512
Co-leader
#2
11
4302
330
Co-leader
#3
11
4142
0
Member
#4
11
4091
286
Elder
#5
11
4074
238
Member
#6
11
4026
281
Co-leader
#7
10
4000
61
Member
#8
11
3944
41
Elder
#9
9
3923
0
Member
#10
10
3863
136
Elder
#11
10
3832
0
Member
#12
10
3828
0
Member
#13
10
3819
422
Co-leader
#14
10
3809
136
Member
#15
10
3792
0
Member
#16
10
3691
8
Co-leader
#17
10
3682
13
Member
#18
10
3661
62
Member
#19
10
3582
0
Member
#20
9
3581
42
Member
#21
10
3562
24
Member
#22
9
3539
215
Member
#23
10
3533
164
Co-leader
#24
10
3514
104
Elder
#25
9
3495
0
Elder
#26
9
3478
0
Member
#27
9
3435
0
Elder
#28
9
3415
249
Member
#29
10
3381
30
Member
#30
9
3309
0
Member
#31
10
3271
324
Member
#32
9
3216
110
Elder
#33
10
3203
0
Member
#34
10
3174
0
Member
#35
9
3048
20
Member
#36
9
3025
0
Member
#37
8
2945
40
Leader
#38
9
2926
170
Elder
#39
8
2911
18
Member
#40
9
2895
43
Member
#41
9
2846
185
Elder
#42
7
2035
0
Member
#43
ket
7
1914
149
Member
Clan War Trophies