صقور سوريا
اهلا بولاد خالتي ❤تفاعل وهجوم بالحرب💥جوائز موسميه💯كؤوسك4000تفضل #كل الحب والاحترام❤🦸‍♂️
Last updated 2 months ago
51125
Trophies
4000
Required Trophies
2490
Donations/week
480
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
14
5695
166
Leader
2mos
Last Seen
#2
14
5664
76
Elder
2mos
Last Seen
#3
12
5468
90
Member
2mos
Last Seen
#4
13
5460
0
Elder
2mos
Last Seen
#5
12
5412
96
Member
2mos
Last Seen
#6
13
5394
116
Co-leader
2mos
Last Seen
#7
13
5334
80
Co-leader
2mos
Last Seen
#8
12
5322
50
Co-leader
2mos
Last Seen
#9
12
5310
0
Elder
2mos
Last Seen
#10
12
5289
254
Member
2mos
Last Seen
#11
13
5289
168
Co-leader
2mos
Last Seen
#12
11
5249
164
Co-leader
2mos
Last Seen
#13
12
5231
154
Elder
2mos
Last Seen
#14
12
5225
0
Elder
2mos
Last Seen
#15
13
5219
26
Elder
2mos
Last Seen
#16
11
5192
0
Elder
2mos
Last Seen
#17
11
5179
63
Elder
2mos
Last Seen
#18
14
5174
30
Elder
2mos
Last Seen
#19
13
5158
10
Member
2mos
Last Seen
#20
12
5151
40
Elder
2mos
Last Seen
#21
14
5138
298
Co-leader
2mos
Last Seen
#22
12
5118
0
Elder
2mos
Last Seen
#23
10
5088
38
Co-leader
2mos
Last Seen
#24
12
5085
46
Member
2mos
Last Seen
#25
11
5069
0
Elder
2mos
Last Seen
#26
10
5062
54
Member
2mos
Last Seen
#27
11
5058
20
Co-leader
2mos
Last Seen
#28
11
5021
38
Elder
2mos
Last Seen
#29
14
5001
0
Elder
2mos
Last Seen
#30
11
5001
0
Elder
2mos
Last Seen
#31
13
5001
0
Co-leader
2mos
Last Seen
#32
11
5001
0
Member
2mos
Last Seen
#33
10
5000
0
Member
2mos
Last Seen
#34
11
5000
0
Co-leader
2mos
Last Seen
#35
10
4930
94
Elder
2mos
Last Seen
#36
11
4780
0
Member
2mos
Last Seen
#37
10
4776
0
Member
2mos
Last Seen
#38
10
4634
18
Member
2mos
Last Seen
#39
10
4100
66
Elder
2mos
Last Seen
#40
10
4039
48
Elder
2mos
Last Seen
#41
7
2600
28
Co-leader
2mos
Last Seen
#42
8
2168
6
Member
2mos
Last Seen
Clan War Trophies