Vietnam Active
thành viên của gia đình thị tộc quốc tế Active. Chỉ dành cho người chơi hàng ngày. Chiến tranh là bắt buộc.activecr.blogspot.com
May only be updated in 14 minutes
Last updated 1 second ago
32813
Trophies
3600
Required Trophies
0
Donations/week
1130
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
42
6951
0
Member
5d
Last Seen
#2
32
6604
0
Member
5d
Last Seen
#3
42
6302
0
Member
15h
Last Seen
#4
30
5241
0
Member
1yr
Last Seen
#5
36
5217
0
Member
5mos
Last Seen
#6
12
5001
0
Member
2yrs
Last Seen
#7
11
5001
0
Member
2yrs
Last Seen
#8
35
4769
0
Member
10mos
Last Seen
#9
25
4340
0
Member
10mos
Last Seen
#10
22
3452
0
Member
9mos
Last Seen
#11
25
3800
0
Member
1yr
Last Seen
#12
10
4519
0
Member
2yrs
Last Seen
#13
9
4032
0
Member
2yrs
Last Seen
#14
9
4023
0
Member
2yrs
Last Seen
#15
10
4088
0
Member
2yrs
Last Seen
#16
28
5052
0
Member
2yrs
Last Seen
Clan War Trophies