squad popeye
chào mừng tất cả mn đến với squad popeye, 1 trong số ít clan không quan trọng dnt chỉ cần chơi nhiệt :))) Cơ sở 2:squad popeye 2
Last updated 1 year ago
36911
Trophies
1600
Required Trophies
3736
Donations/week
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
11
4151
402
Co-leader
#2
11
4029
106
Elder
#3
11
4004
225
Co-leader
#4
12
4000
88
Leader
#5
12
4000
198
Co-leader
#6
12
4000
0
Co-leader
#7
11
4000
83
Co-leader
#8
lol
11
3940
204
Elder
#9
11
3896
0
Co-leader
#10
10
3828
0
Elder
#11
10
3810
192
Co-leader
#12
10
3779
42
Elder
#13
10
3769
0
Co-leader
#14
11
3743
150
Elder
#15
10
3711
58
Elder
#16
10
3679
66
Co-leader
#17
10
3666
0
Co-leader
#18
10
3585
68
Elder
#19
10
3461
182
Member
#20
9
3402
0
Member
#21
10
3389
48
Member
#22
10
3344
0
Member
#23
10
3341
18
Elder
#24
10
3331
134
Elder
#25
10
3325
0
Member
#26
10
3315
0
Member
#27
10
3308
378
Member
#28
9
3296
27
Elder
#29
boo
10
3274
334
Elder
#30
10
3260
0
Member
#31
ng
10
3257
0
Member
#32
10
3241
75
Member
#33
10
3188
11
Elder
#34
10
3163
0
Elder
#35
10
3109
38
Elder
#36
10
3076
0
Co-leader
#37
9
3076
50
Member
#38
10
3066
82
Member
#39
9
3048
28
Member
#40
10
3030
160
Member
#41
9
3017
50
Member
#42
hai
9
2856
0
Elder
#43
10
2841
82
Member
#44
10
2801
20
Member
#45
8
2744
0
Member
#46
9
2709
0
Member
#47
8
2682
2
Member
#48
9
2670
0
Member
#49
9
2661
135
Member