Req n Donators™
WLC💎BEPOLITE🌀BEACTIVE︻╦̵̵͇̿̿̿̿══╤─քʊֆɦ Гɦɛ ƈʊք🆙️🏆օʄʄɨƈɨǟʟ ƈʟǟռ ᴡᴀʀ IRAN🇮🇷PB:+6300🔱WW:+250📛رفت وآمد اکیدا ممنوع🆔️@ALi_7v
Last updated 2 hours ago
53851
Trophies
5300
Required Trophies
13328
Donations/week
34660
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
13
5682
86
Elder
3h
Last Seen
#2
13
5665
344
Co-leader
3h
Last Seen
#3
13
5622
122
Elder
4h
Last Seen
#4
13
5615
332
Co-leader
3h
Last Seen
#5
13
5559
434
Co-leader
5h
Last Seen
#6
13
5519
533
Elder
5h
Last Seen
#7
13
5512
748
Co-leader
3h
Last Seen
#8
HOS
13
5496
0
Elder
8h
Last Seen
#9
13
5474
18
Elder
3h
Last Seen
#10
aIi
13
5471
90
Elder
6h
Last Seen
#11
13
5461
170
Elder
3h
Last Seen
#12
13
5456
40
Elder
7h
Last Seen
#13
13
5433
236
Elder
4h
Last Seen
#14
12
5416
40
Elder
3h
Last Seen
#15
13
5393
316
Co-leader
4h
Last Seen
#16
13
5349
300
Elder
10h
Last Seen
#17
13
5339
216
Elder
4h
Last Seen
#18
13
5326
652
Elder
5h
Last Seen
#19
13
5324
28
Elder
4h
Last Seen
#20
13
5323
282
Co-leader
8h
Last Seen
#21
13
5317
122
Elder
6h
Last Seen
#22
12
5317
8
Elder
5h
Last Seen
#23
13
5315
283
Elder
3h
Last Seen
#24
13
5310
0
Elder
6h
Last Seen
#25
13
5308
128
Elder
3h
Last Seen
#26
13
5298
367
Elder
4h
Last Seen
#27
13
5282
10
Elder
8h
Last Seen
#28
13
5274
804
Elder
11h
Last Seen
#29
13
5267
198
Elder
9h
Last Seen
#30
13
5244
160
Elder
5h
Last Seen
#31
13
5234
170
Elder
4h
Last Seen
#32
13
5233
150
Elder
3h
Last Seen
#33
ALI
13
5225
456
Elder
5h
Last Seen
#34
13
5223
0
Elder
7h
Last Seen
#35
13
5211
58
Elder
12h
Last Seen
#36
13
5199
80
Elder
9h
Last Seen
#37
13
5187
0
Elder
2d
Last Seen
#38
13
5181
632
Elder
6h
Last Seen
#39
13
5148
28
Elder
4h
Last Seen
#40
13
5114
961
Leader
3h
Last Seen
#41
12
5099
10
Elder
8h
Last Seen
#42
13
5095
80
Elder
5h
Last Seen
#43
12
5093
144
Elder
5h
Last Seen
#44
13
5065
20
Elder
4h
Last Seen
#45
13
5053
458
Elder
3h
Last Seen
#46
13
5047
30
Member
3h
Last Seen
#47
13
4907
68
Elder
4h
Last Seen
Clan War Trophies