Req n Donators™
WLC🔥๒є Թ๏lίtє💢Bёacтїvё ︻╦̵̵̿╤──ᴘᴜsʜ ᴛʜᴇ ᴄᴜᴘ╰‿╯օʄʄɨƈɨǟʟ ᶜᴸᴬᴺ աǟʀ IRAN🇮🇷شرکت در وار الزامی میباشد
Last updated 2 weeks ago
48361
Trophies
0
Required Trophies
5828
Donations/week
2945
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
13
5873
550
Leader
2w
Last Seen
#2
LoL
13
5723
112
Elder
2w
Last Seen
#3
12
5609
439
Elder
2w
Last Seen
#4
13
5548
218
Elder
2w
Last Seen
#5
13
5428
76
Elder
2w
Last Seen
#6
13
5370
0
Elder
2w
Last Seen
#7
12
5318
78
Elder
2w
Last Seen
#8
12
5316
183
Elder
2w
Last Seen
#9
11
5195
84
Elder
2w
Last Seen
#10
11
5182
62
Elder
2w
Last Seen
#11
11
5109
49
Elder
2w
Last Seen
#12
11
5066
49
Elder
2w
Last Seen
#13
11
5050
244
Elder
2w
Last Seen
#14
11
5029
96
Elder
2w
Last Seen
#15
10
5029
260
Elder
2w
Last Seen
#16
12
5026
53
Elder
2w
Last Seen
#17
12
5019
136
Elder
2w
Last Seen
#18
9
5009
181
Elder
2w
Last Seen
#19
11
5008
68
Elder
2w
Last Seen
#20
8
5005
0
Elder
2w
Last Seen
#21
12
5003
0
Elder
2w
Last Seen
#22
10
4953
105
Elder
2w
Last Seen
#23
10
4921
116
Elder
2w
Last Seen
#24
8
4920
1
Elder
2w
Last Seen
#25
8
4818
0
Elder
2w
Last Seen
#26
10
4795
0
Elder
2w
Last Seen
#27
11
4773
114
Elder
2w
Last Seen
#28
12
4768
300
Elder
2w
Last Seen
#29
12
4711
394
Co-leader
2w
Last Seen
#30
9
4632
74
Elder
2w
Last Seen
#31
12
4453
138
Elder
2w
Last Seen
#32
10
4241
0
Elder
2w
Last Seen
#33
9
4228
98
Elder
2w
Last Seen
#34
8
4044
52
Elder
2w
Last Seen
#35
7
2969
74
Elder
2w
Last Seen
#36
8
2215
0
Elder
2w
Last Seen
#37
7
2048
0
Elder
2w
Last Seen
#38
4
1358
26
Elder
2w
Last Seen
#39
4
629
0
Elder
2w
Last Seen
#40
4
459
0
Elder
2w
Last Seen
#41
4
409
0
Elder
2w
Last Seen
#42
7
349
0
Co-leader
2w
Last Seen
#43
3
345
0
Elder
2w
Last Seen
#44
3
220
0
Elder
2w
Last Seen
#45
3
203
0
Elder
2w
Last Seen
#46
3
195
1
Elder
2w
Last Seen
Clan War Trophies