Có chí thì nên
Có Chí Thì Nên - tour mỗi tháng có reward
Last updated 2 weeks ago
66536
Trophies
6600
Required Trophies
4180
Donations/week
2960
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
13
7703
8
Member
2w
Last Seen
#2
13
7537
186
Elder
2w
Last Seen
#3
13
7339
144
Member
2w
Last Seen
#4
13
7335
228
Member
2w
Last Seen
#5
13
7318
276
Member
2w
Last Seen
#6
13
7299
392
Elder
2w
Last Seen
#7
13
7149
204
Co-leader
2w
Last Seen
#8
13
6770
38
Co-leader
2w
Last Seen
#9
11
6622
30
Member
2w
Last Seen
#10
13
6618
8
Co-leader
2w
Last Seen
#11
13
6578
70
Co-leader
2w
Last Seen
#12
13
6521
124
Member
2w
Last Seen
#13
13
6511
240
Member
2w
Last Seen
#14
13
6446
38
Elder
2w
Last Seen
#15
13
6342
308
Member
2w
Last Seen
#16
13
6331
104
Member
2w
Last Seen
#17
13
6308
38
Leader
2w
Last Seen
#18
13
6293
20
Co-leader
2w
Last Seen
#19
13
6281
0
Elder
2w
Last Seen
#20
13
6192
86
Member
2w
Last Seen
#21
13
6171
58
Member
2w
Last Seen
#22
13
6156
0
Member
2w
Last Seen
#23
13
6143
10
Elder
2w
Last Seen
#24
13
6127
36
Member
2w
Last Seen
#25
13
6100
94
Elder
2w
Last Seen
#26
13
6086
10
Member
2w
Last Seen
#27
13
6030
132
Member
2w
Last Seen
#28
13
6022
171
Member
2w
Last Seen
#29
13
6016
106
Member
2w
Last Seen
#30
13
6014
144
Elder
2w
Last Seen
#31
13
5975
10
Member
2w
Last Seen
#32
12
5924
20
Elder
2w
Last Seen
#33
DNT
13
5882
0
Elder
3w
Last Seen
#34
13
5865
0
Elder
2w
Last Seen
#35
13
5815
0
Co-leader
3w
Last Seen
#36
13
5769
30
Member
2w
Last Seen
#37
13
5769
58
Co-leader
2w
Last Seen
#38
13
5757
48
Member
2w
Last Seen
#39
13
5730
20
Elder
2w
Last Seen
#40
12
5721
48
Member
2w
Last Seen
#41
Mon
13
5717
78
Member
2w
Last Seen
#42
13
5541
96
Elder
2w
Last Seen
#43
12
5522
62
Elder
2w
Last Seen
#44
13
5506
0
Elder
3w
Last Seen
#45
12
5498
63
Elder
2w
Last Seen
#46
12
5486
58
Member
2w
Last Seen
#47
Duy
13
5407
80
Member
2w
Last Seen
#48
13
5343
168
Member
2w
Last Seen
#49
11
5295
38
Member
2w
Last Seen
#50
13
5255
0
Member
2w
Last Seen
Clan War Trophies