VIET MEMBERS
anh em ai không tham gia vòng quay clan war 2 lần sẽ bị kick. a e cố gắng đánh lấy top để đuợc thưởng nhiều hơn
Last updated 1 year ago
43408
Trophies
3600
Required Trophies
6518
Donations/week
2545
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
13
4687
392
Member
#2
13
4514
158
Co-leader
#3
13
4479
142
Co-leader
#4
12
4467
138
Elder
#5
12
4451
238
Elder
#6
12
4430
210
Elder
#7
11
4420
30
Elder
#8
12
4397
148
Co-leader
#9
11
4386
258
Elder
#10
13
4381
256
Co-leader
#11
12
4372
336
Member
#12
11
4371
98
Elder
#13
12
4354
88
Co-leader
#14
12
4337
252
Leader
#15
12
4332
142
Co-leader
#16
10
4327
0
Member
#17
12
4320
104
Co-leader
#18
12
4319
370
Elder
#19
12
4316
108
Elder
#20
12
4277
110
Co-leader
#21
TAK
11
4256
94
Co-leader
#22
11
4250
148
Elder
#23
11
4236
116
Elder
#24
tvt
12
4233
184
Elder
#25
11
4224
50
Member
#26
12
4221
44
Elder
#27
12
4187
70
Elder
#28
12
4166
20
Member
#29
11
4165
94
Co-leader
#30
12
4162
112
Co-leader
#31
11
4133
118
Member
#32
11
4121
162
Member
#33
12
4119
18
Member
#34
11
4106
0
Elder
#35
11
4101
100
Elder
#36
12
4092
364
Co-leader
#37
10
4090
0
Member
#38
11
4089
108
Member
#39
11
4085
66
Co-leader
#40
11
4065
234
Elder
#41
12
4022
494
Elder
#42
11
4007
48
Elder
#43
11
4000
0
Member
#44
11
3995
20
Elder
#45
10
3948
30
Member
#46
11
3818
0
Member
#47
10
3714
40
Member
#48
11
3647
0
Member
#49
11
3429
88
Elder
#50
11
3414
80
Member
Clan War Trophies