SaiGon Royale
Fb:Saigon Royale. Tuyển mem ở TP HCM + Thích OFF clan, Mem nữ k yêu cầu gì, Inbox Fb Nguyễn Tài ( SGR.Cheaper), 3-3-2016
Last updated 1 month ago
57885
Trophies
6400
Required Trophies
29100
Donations/week
16841
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
13
6627
978
Elder
1mo
Last Seen
#2
13
6233
2328
Co-leader
1mo
Last Seen
#3
13
6193
0
Co-leader
1mo
Last Seen
#4
13
6120
498
Co-leader
1mo
Last Seen
#5
13
6058
980
Member
1mo
Last Seen
#6
13
6047
1216
Co-leader
1mo
Last Seen
#7
13
6021
1560
Elder
1mo
Last Seen
#8
13
5996
520
Member
1mo
Last Seen
#9
13
5927
1034
Elder
1mo
Last Seen
#10
13
5888
324
Member
1mo
Last Seen
#11
13
5852
338
Elder
1mo
Last Seen
#12
13
5815
489
Member
1mo
Last Seen
#13
13
5814
358
Elder
1mo
Last Seen
#14
13
5801
2076
Co-leader
1mo
Last Seen
#15
13
5791
520
Elder
1mo
Last Seen
#16
13
5781
323
Member
1mo
Last Seen
#17
13
5753
1310
Elder
1mo
Last Seen
#18
13
5727
774
Elder
1mo
Last Seen
#19
13
5715
160
Co-leader
1mo
Last Seen
#20
13
5698
918
Elder
1mo
Last Seen
#21
Don
13
5690
1269
Elder
1mo
Last Seen
#22
12
5680
121
Member
1mo
Last Seen
#23
13
5669
586
Co-leader
1mo
Last Seen
#24
13
5664
128
Member
1mo
Last Seen
#25
13
5613
348
Member
1mo
Last Seen
#26
13
5611
882
Elder
1mo
Last Seen
#27
13
5600
0
Elder
1mo
Last Seen
#28
13
5572
670
Member
1mo
Last Seen
#29
12
5570
188
Member
1mo
Last Seen
#30
13
5568
435
Member
1mo
Last Seen
#31
13
5526
702
Co-leader
1mo
Last Seen
#32
13
5519
210
Elder
1mo
Last Seen
#33
11
5402
130
Member
1mo
Last Seen
#34
13
5388
700
Member
1mo
Last Seen
#35
13
5383
416
Co-leader
1mo
Last Seen
#36
12
5376
450
Co-leader
1mo
Last Seen
#37
13
5364
318
Elder
1mo
Last Seen
#38
13
5314
852
Co-leader
1mo
Last Seen
#39
tun
13
5313
218
Leader
1mo
Last Seen
#40
13
5290
151
Member
1mo
Last Seen
#41
10
5284
922
Elder
1mo
Last Seen
#42
13
5186
370
Elder
1mo
Last Seen
#43
12
5168
10
Member
1mo
Last Seen
#44
12
5165
198
Elder
1mo
Last Seen
#45
13
5089
152
Elder
1mo
Last Seen
Clan War Trophies