SaiGon Royale
Fb:Saigon Royale. Tuyển mem ở TP HCM + Thích OFF clan, Mem nữ k yêu cầu gì, Inbox Fb Nguyễn Tài ( SGR.Cheaper), 3-3-2016
Last updated 5 months ago
52354
Trophies
5300
Required Trophies
4800
Donations/week
3025
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
13
6020
253
Member
5mos
Last Seen
#2
13
5974
756
Elder
5mos
Last Seen
#3
13
5907
18
Elder
5mos
Last Seen
#4
13
5882
550
Co-leader
5mos
Last Seen
#5
13
5861
59
Member
5mos
Last Seen
#6
13
5804
158
Member
5mos
Last Seen
#7
13
5750
18
Member
5mos
Last Seen
#8
13
5735
20
Elder
5mos
Last Seen
#9
13
5734
57
Member
5mos
Last Seen
#10
13
5653
288
Elder
5mos
Last Seen
#11
13
5585
430
Member
5mos
Last Seen
#12
13
5535
318
Elder
5mos
Last Seen
#13
Don
13
5513
622
Elder
5mos
Last Seen
#14
13
5511
28
Co-leader
5mos
Last Seen
#15
13
5497
56
Member
5mos
Last Seen
#16
tun
13
5486
0
Co-leader
5mos
Last Seen
#17
13
5456
234
Co-leader
5mos
Last Seen
#18
13
5432
16
Co-leader
5mos
Last Seen
#19
13
5420
0
Member
5mos
Last Seen
#20
13
5387
26
Member
5mos
Last Seen
#21
13
5343
0
Member
5mos
Last Seen
#22
13
5338
29
Co-leader
5mos
Last Seen
#23
13
5307
209
Elder
5mos
Last Seen
#24
13
5216
10
Co-leader
5mos
Last Seen
#25
13
5174
0
Member
5mos
Last Seen
#26
13
5150
16
Member
5mos
Last Seen
#27
13
5057
80
Elder
5mos
Last Seen
#28
13
5039
0
Leader
5mos
Last Seen
#29
13
4942
12
Member
5mos
Last Seen
#30
13
4867
395
Elder
5mos
Last Seen
#31
13
4863
0
Co-leader
6mos
Last Seen
#32
13
4415
86
Co-leader
5mos
Last Seen
#33
12
4001
0
Elder
6mos
Last Seen
#34
13
4001
0
Co-leader
6mos
Last Seen
#35
11
4001
0
Member
6mos
Last Seen
#36
13
4001
0
Co-leader
6mos
Last Seen
#37
13
4001
0
Co-leader
6mos
Last Seen
#38
13
4001
0
Member
6mos
Last Seen
Clan War Trophies