CRVN PROVIP
CHÀO MỪNG AE ĐẾN VỚI G CRVN PROVIP. AE NHỚ ONLINE THƯỜNG XUYÊN + DONATE VÀ WAR GUILD NHÉ. LOVE YOU ALL <3
Last updated 4 days ago
27452
Trophies
4300
Required Trophies
280
Donations/week
760
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
ken
10
5054
40
Member
4d
Last Seen
#2
10
5017
40
Member
5d
Last Seen
#3
11
4963
68
Member
4d
Last Seen
#4
11
4930
0
Member
4d
Last Seen
#5
11
4921
36
Member
4d
Last Seen
#6
10
4879
48
Leader
4d
Last Seen
#7
9
4751
0
Member
6d
Last Seen
#8
10
4721
0
Member
4d
Last Seen
#9
11
4703
48
Co-leader
4d
Last Seen
#10
12
4609
0
Member
1w
Last Seen
#11
12
4450
0
Co-leader
1w
Last Seen
#12
9
4247
0
Member
1w
Last Seen
#13
12
4038
0
Co-leader
3w
Last Seen
Clan War Trophies