DAMGHANIHA
به کلن خوتون خوش آمدید💙💙لطفا ادب را رعایت کنید😘😘😘باهم و دست به دست هم کلن خود را کنیم قوی😂😂😂 ☆رک هاروهم درحد توان پرکنید
Last updated 2 months ago
36975
Trophies
2300
Required Trophies
924
Donations/week
107
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
11
4694
0
Co-leader
2mos
Last Seen
#2
10
4613
62
Leader
2mos
Last Seen
#3
9
4536
0
Co-leader
2mos
Last Seen
#4
9
4510
0
Co-leader
2mos
Last Seen
#5
9
4493
48
Elder
2mos
Last Seen
#6
8
4492
0
Elder
2mos
Last Seen
#7
8
4423
0
Co-leader
2mos
Last Seen
#8
9
4406
24
Co-leader
2mos
Last Seen
#9
10
4324
0
Co-leader
2mos
Last Seen
#10
8
4223
0
Elder
2mos
Last Seen
#11
8
4131
0
Elder
2mos
Last Seen
#12
7
3937
16
Member
2mos
Last Seen
#13
7
3789
0
Elder
2mos
Last Seen
#14
8
3743
30
Member
2mos
Last Seen
#15
PRO
8
3710
121
Elder
2mos
Last Seen
#16
8
3688
50
Elder
2mos
Last Seen
#17
7
3667
0
Elder
2mos
Last Seen
#18
7
3542
16
Elder
2mos
Last Seen
#19
8
3417
67
Elder
2mos
Last Seen
#20
7
3154
4
Elder
2mos
Last Seen
#21
7
2934
0
Elder
2mos
Last Seen
#22
7
2883
0
Elder
2mos
Last Seen
#23
7
2858
100
Elder
2mos
Last Seen
#24
7
2838
10
Elder
2mos
Last Seen
#25
7
2796
0
Elder
2mos
Last Seen
#26
7
2742
18
Elder
2mos
Last Seen
#27
7
2517
0
Elder
2mos
Last Seen
#28
ali
6
2480
0
Elder
2mos
Last Seen
#29
7
2447
0
Elder
2mos
Last Seen
#30
7
2410
0
Elder
2mos
Last Seen
#31
7
2398
0
Elder
2mos
Last Seen
#32
S_S
7
2360
48
Elder
2mos
Last Seen
#33
8
2330
0
Member
2mos
Last Seen
#34
7
2088
0
Elder
2mos
Last Seen
#35
5
2071
0
Elder
2mos
Last Seen
#36
6
1976
4
Elder
2mos
Last Seen
#37
7
1905
0
Elder
2mos
Last Seen
#38
7
1880
0
Elder
2mos
Last Seen
#39
7
1872
75
Elder
2mos
Last Seen
#40
5
1851
0
Elder
2mos
Last Seen
#41
7
1775
0
Elder
2mos
Last Seen
#42
7
1756
28
Elder
2mos
Last Seen
#43
4
1062
20
Elder
2mos
Last Seen