پرگاس
☠️خوش آمدید☠️ ریوارد برای سه نفر اول وار(100،60،40) دوشنبه و سه‌شنبه باید موقع شروع وار آنلاین باشی وارتو بزنی و هفته آخر هر روز
Last updated 2 days ago
57431
Trophies
6000
Required Trophies
27310
Donations/week
3745
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
12
6107
1845
Elder
2d
Last Seen
#2
13
6052
93
Elder
2d
Last Seen
#3
13
5958
228
Elder
3d
Last Seen
#4
13
5945
458
Member
2d
Last Seen
#5
13
5911
414
Elder
3d
Last Seen
#6
13
5906
828
Elder
3d
Last Seen
#7
13
5885
242
Elder
3d
Last Seen
#8
13
5876
415
Elder
3d
Last Seen
#9
13
5872
1212
Elder
2d
Last Seen
#10
13
5840
1692
Elder
2d
Last Seen
#11
13
5795
278
Member
3d
Last Seen
#12
13
5774
300
Member
3d
Last Seen
#13
13
5763
893
Member
3d
Last Seen
#14
13
5759
479
Member
2d
Last Seen
#15
13
5740
212
Member
2d
Last Seen
#16
13
5730
761
Member
2d
Last Seen
#17
13
5721
452
Member
2d
Last Seen
#18
13
5719
466
Elder
2d
Last Seen
#19
13
5705
1134
Member
2d
Last Seen
#20
13
5698
410
Member
2d
Last Seen
#21
13
5664
18
Member
3d
Last Seen
#22
12
5645
680
Co-leader
2d
Last Seen
#23
13
5626
54
Member
2d
Last Seen
#24
13
5622
481
Elder
2d
Last Seen
#25
13
5614
335
Member
2d
Last Seen
#26
13
5613
443
Member
2d
Last Seen
#27
12
5551
796
Member
2d
Last Seen
#28
13
5546
333
Member
2d
Last Seen
#29
12
5538
154
Member
2d
Last Seen
#30
13
5530
434
Member
2d
Last Seen
#31
Yas
13
5506
366
Member
2d
Last Seen
#32
13
5491
272
Elder
3d
Last Seen
#33
13
5489
149
Elder
3d
Last Seen
#34
13
5476
250
Elder
3d
Last Seen
#35
12
5464
421
Elder
2d
Last Seen
#36
13
5420
1220
Elder
2d
Last Seen
#37
13
5414
1208
Member
2d
Last Seen
#38
12
5400
190
Member
3d
Last Seen
#39
13
5394
28
Member
3d
Last Seen
#40
13
5382
335
Member
2d
Last Seen
#41
13
5377
1009
Member
2d
Last Seen
#42
13
5370
936
Elder
2d
Last Seen
#43
12
5364
242
Member
3d
Last Seen
#44
13
5345
113
Leader
2d
Last Seen
#45
13
5259
317
Member
2d
Last Seen
#46
13
5254
432
Elder
3d
Last Seen
#47
13
5209
168
Member
3d
Last Seen
#48
13
5001
232
Member
2d
Last Seen
Clan War Trophies