I come back!
CL9PCCC • 3 years ago
Hosted by
Status
Ended
Players
230/1000
Nhận thu mua các account CR trung, đại sỉ lẻ. Fb.com/chien2661997 -01636559948
Standings
Rank
Player
Trophies
Clan
Cards
6
Sky
208
Vietnamese
150
24
EL Pugna
149
1st.VN
50
31
duytu
138
gameDEVvn
35
117
Bon
33
ko nap tien
10
122
Ryn
30
Rainbøw.X1
10
124
68
29
VIETNAM TOUR
10
141
ST
22
59 Cuu Long
10
163
hai
0
CRBC
5
165
Tin
0
V.N Gods
5
202
KEI
0
0
214
rtz
0
Bella_mt
0