VietNamBro
Anh em chơi vui vẻ nhưng không quên nhiệm vụ war clan + donate nhé!!! (tối thiểu 200/w) 🏆. FB CLAN CR VIETNAMBRO.🖤
Last updated 2 months ago
44218
Trophies
4000
Required Trophies
7670
Donations/week
2753
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
#1
12
4903
476
Co-leader
#2
MVT
13
4896
170
Elder
#3
12
4847
0
Member
#4
11
4632
60
Elder
#5
12
4631
342
Leader
#6
HGK
11
4617
498
Co-leader
#7
11
4604
98
Elder
#8
13
4596
266
Co-leader
#9
12
4590
116
Member
#10
12
4588
44
Elder
#11
nha
12
4518
88
Member
#12
11
4516
0
Elder
#13
12
4510
256
Co-leader
#14
11
4500
419
Co-leader
#15
12
4420
344
Co-leader
#16
10
4406
248
Co-leader
#17
bee
12
4362
138
Co-leader
#18
12
4333
146
Elder
#19
11
4284
156
Elder
#20
11
4250
266
Member
#21
10
4245
86
Elder
#22
12
4205
145
Co-leader
#23
10
4184
164
Elder
#24
11
4181
343
Elder
#25
10
4167
20
Member
#26
10
4135
112
Elder
#27
12
4131
157
Co-leader
#28
11
4130
206
Elder
#29
12
4097
30
Co-leader
#30
11
4093
38
Elder
#31
11
4073
338
Elder
#32
11
4054
138
Elder
#33
10
4047
258
Member
#34
11
4031
48
Elder
#35
12
4026
115
Co-leader
#36
10
4024
0
Member
#37
10
4012
44
Member
#38
10
4004
72
Elder
#39
10
4002
224
Elder
#40
10
3970
193
Elder
#41
11
3953
28
Elder
#42
10
3900
100
Elder
#43
11
3862
106
Elder
#44
11
3837
202
Elder
#45
9
3784
8
Member
#46
9
3579
110
Member
#47
7
1872
10
Elder
Clan War Trophies