СКОПИН
Добро пожаловать в наш клан! Актив клана +7 , неактивных-кик! Три неактивных войны - кик! или предупреждать за ранее! удачи !
Last updated 1 month ago
40329
Trophies
3800
Required Trophies
5458
Donations/week
1187
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
#1
12
4871
560
Co-leader
#2
12
4576
540
Leader
#3
12
4403
18
Co-leader
#4
12
4393
258
Elder
#5
12
4387
262
Co-leader
#6
10
4219
0
Member
#7
11
4193
590
Elder
#8
10
4173
142
Co-leader
#9
11
4118
742
Co-leader
#10
10
4108
46
Co-leader
#11
10
4066
120
Elder
#12
11
4039
0
Member
#13
10
4037
383
Co-leader
#14
10
4029
0
Member
#15
10
4018
312
Co-leader
#16
11
4018
0
Member
#17
11
4009
0
Member
#18
9
4001
0
Member
#19
12
4001
0
Member
#20
10
4001
28
Member
#21
10
4001
0
Member
#22
11
4001
0
Member
#23
11
4000
0
Member
#24
11
3990
0
Member
#25
11
3945
62
Member
#26
10
3926
0
Member
#27
11
3859
28
Member
#28
11
3835
0
Member
#29
11
3819
162
Member
#30
10
3768
36
Member
#31
11
3740
154
Member
#32
9
3673
192
Member
#33
10
3585
0
Member
#34
10
3580
0
Member
#35
9
3522
0
Member
#36
10
3498
74
Member
#37
10
3486
0
Member
#38
9
3417
73
Member
#39
10
3408
58
Member
#40
9
3065
214
Co-leader
#41
8
2798
16
Member
#42
8
2507
89
Co-leader
#43
8
2464
74
Co-leader
#44
7
1637
201
Co-leader
#45
5
1574
20
Co-leader
#46
7
1560
0
Co-leader
Clan War Trophies