Anh Em Cây Khế
Chăm đánh Clan War để anh em vào cười đểu nhé 🤣😂. Tiêu chí của AE Cây Khế😘😘 Vui chơi hết mình cười đểu nhiệt tình 😂😂😚😚
Last updated 4 days ago
46647
Trophies
4000
Required Trophies
15278
Donations/week
2925
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
13
5017
918
Elder
4d
Last Seen
#2
13
4930
424
Elder
4d
Last Seen
#3
13
4919
700
Elder
4d
Last Seen
#4
12
4914
890
Co-leader
4d
Last Seen
#5
13
4856
124
Co-leader
4d
Last Seen
#6
AN
12
4825
1152
Elder
4d
Last Seen
#7
12
4823
608
Elder
4d
Last Seen
#8
13
4819
778
Leader
4d
Last Seen
#9
12
4795
654
Member
4d
Last Seen
#10
12
4768
108
Elder
4d
Last Seen
#11
Kin
12
4725
846
Elder
4d
Last Seen
#12
13
4722
38
Elder
4d
Last Seen
#13
12
4667
266
Member
4d
Last Seen
#14
11
4612
98
Elder
4d
Last Seen
#15
11
4611
560
Co-leader
4d
Last Seen
#16
12
4603
742
Co-leader
4d
Last Seen
#17
12
4603
306
Elder
4d
Last Seen
#18
12
4596
60
Elder
4d
Last Seen
#19
12
4573
20
Elder
4d
Last Seen
#20
11
4547
375
Member
4d
Last Seen
#21
11
4509
270
Elder
4d
Last Seen
#22
ntd
12
4484
872
Elder
4d
Last Seen
#23
10
4456
546
Elder
4d
Last Seen
#24
LEO
13
4443
128
Member
4d
Last Seen
#25
11
4417
316
Elder
4d
Last Seen
#26
12
4356
184
Elder
4d
Last Seen
#27
11
4351
50
Elder
4d
Last Seen
#28
12
4343
56
Member
4d
Last Seen
#29
11
4338
0
Elder
2w
Last Seen
#30
12
4323
167
Elder
4d
Last Seen
#31
12
4316
90
Member
4d
Last Seen
#32
10
4310
398
Elder
4d
Last Seen
#33
13
4303
888
Elder
4d
Last Seen
#34
11
4303
188
Member
4d
Last Seen
#35
11
4303
317
Elder
4d
Last Seen
#36
11
4297
90
Member
4d
Last Seen
#37
ltp
10
4284
200
Member
4d
Last Seen
#38
12
4265
90
Elder
4d
Last Seen
#39
12
4242
40
Co-leader
4d
Last Seen
#40
10
4200
0
Elder
6d
Last Seen
#41
11
4193
30
Member
6d
Last Seen
#42
10
4149
153
Member
4d
Last Seen
#43
11
4126
86
Member
4d
Last Seen
#44
11
4095
50
Member
6d
Last Seen
#45
11
4094
0
Member
1w
Last Seen
#46
11
4045
0
Elder
2w
Last Seen
#47
11
4001
0
Elder
3w
Last Seen
#48
12
4001
0
Elder
1mo
Last Seen
#49
12
4001
0
Co-leader
3w
Last Seen
#50
10
3414
272
Elder
4d
Last Seen
Clan War Trophies