Αθήνα
Προσπαθούμε όλοι στο clan chest, δεν βρίζουμε, co όποιος το αξίζει κ δεν επεμβαίνει στις ρυθμίσεις και την σύνθεση της ομάδας.
Last updated 1 year ago

No active Clan War