Hà Nội City 4
Clan hoà đồng, war và dnt đầy đủ. Có nhóm chat messenger luôn vui vẻ 😍...ae trog nhà luôn yêu thương qt nhau 😊!!! cr-api.com
Last updated 4 weeks ago
43951
Trophies
6400
Required Trophies
20334
Donations/week
2680
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
#1
12
4925
126
Co-leader
#2
12
4835
565
Co-leader
#3
13
4825
1539
Co-leader
#4
12
4703
674
Co-leader
#5
12
4689
178
Co-leader
#6
10
4459
410
Member
#7
13
4430
794
Co-leader
#8
11
4414
856
Co-leader
#9
10
4414
380
Elder
#10
11
4370
221
Elder
#11
12
4352
544
Elder
#12
12
4342
1041
Co-leader
#13
11
4332
136
Member
#14
9
4324
18
Co-leader
#15
11
4321
642
Co-leader
#16
11
4320
160
Elder
#17
10
4309
70
Co-leader
#18
12
4284
590
Member
#19
11
4269
146
Elder
#20
11
4265
66
Co-leader
#21
11
4262
333
Co-leader
#22
11
4248
953
Elder
#23
10
4223
949
Elder
#24
11
4220
117
Elder
#25
11
4202
291
Elder
#26
10
4180
332
Elder
#27
10
4176
334
Elder
#28
11
4172
38
Leader
#29
10
4168
0
Member
#30
11
4156
102
Co-leader
#31
10
4141
10
Member
#32
10
4131
390
Elder
#33
12
4075
88
Elder
#34
10
4070
196
Member
#35
12
4067
516
Member
#36
10
4065
90
Elder
#37
10
4049
612
Elder
#38
12
4049
821
Elder
#39
11
4021
264
Member
#40
11
4020
10
Co-leader
#41
10
4007
610
Member
#42
10
3996
0
Elder
#43
10
3938
143
Co-leader
#44
TTR
9
3937
88
Co-leader
#45
Uzi
10
3931
350
Member
#46
10
3928
258
Elder
#47
10
3846
237
Elder
#48
13
3838
876
Member
#49
9
3485
890
Elder
Clan War Trophies