Hayerov
ԿԱՆՈՆՆԵՐ 1)Չհայհոյել,2)CW-ին ակտիվ լինել,3)Պաշտոն չուզել,4)Վերջին տեղը կիկ,5)Մուտքը 4300,6)Հաճելի խաղ🇦🇲💪🏻CW25+
Last updated 4 months ago
46191
Trophies
4300
Required Trophies
8784
Donations/week
3044
Clan War Trophies
Members
Rank
Name
Level
League
Trophies
Donations
Role
Last Seen
#1
13
5213
158
Co-leader
#2
Bmw
12
4937
76
Co-leader
#3
ok
13
4838
288
Co-leader
#4
13
4787
0
Member
#5
13
4773
288
Member
#6
12
4699
71
Elder
#7
Art
11
4699
100
Member
#8
12
4679
48
Member
#9
Ash
12
4671
178
Member
#10
12
4662
261
Member
#11
12
4624
406
Member
#12
12
4613
0
Member
#14
12
4603
804
Member
#15
12
4602
68
Member
#16
12
4602
166
Member
#17
12
4591
300
Co-leader
#18
12
4578
206
Elder
#19
12
4574
82
Member
#20
12
4571
0
Member
#21
13
4549
216
Member
#22
11
4548
38
Member
#23
11
4529
157
Member
#24
12
4520
230
Member
#25
11
4518
20
Member
#26
12
4514
18
Member
#27
11
4455
458
Member
#28
12
4443
376
Elder
#29
12
4409
450
Member
#30
12
4399
120
Member
#31
13
4372
86
Leader
#32
11
4370
408
Member
#33
Gor
12
4362
400
Elder
#34
11
4357
30
Elder
#35
11
4349
28
Member
#36
12
4334
78
Member
#37
12
4313
76
Member
#38
10
4310
144
Member
#39
11
4307
54
Member
#40
11
4305
58
Co-leader
#41
11
4302
0
Member
#42
12
4301
50
Elder
#43
12
4267
154
Member
#44
11
4261
156
Member
#45
11
4227
298
Co-leader
#46
11
4220
114
Member
#47
11
4173
309
Member
#48
11
4163
68
Member
Clan War Trophies